Training Within Industry (TWI) er oprindeligt udviklet som tre træningsprogrammer (Job Instruction (JI), Job Methods (JM) og Job Relations (JR). Udviklet af US Department of War under anden verdenskrig, for over 70 år siden, fordi der var mangel på uddannet og faglært personale til krigsindustrien.
– Og TWI programmerne virkede rent faktisk. Mere end 1,6 mio. arbejdere blev trænet i mere end 1.600 virksomheder under krigen. KATA er baseret på Mike Rothes bog ”Toyota Kata”, som blev skrevet for bare 7 år siden. I bogen forklarer Mike Rother, hvordan Toyota gør forbedringsarbejdet til en daglig vane ved at arbejde målrettet med løbende forbedringer gennem Improvement KATA og Coaching KATA. Efter Mike Rothers bog udkom i 2010, har KATA været under konstant udvikling, hvor der for eksempel senere er kommet KATA story boards til, og den seneste udvikling støtter sig meget op ad nyere neuroforskning. TWI bliver også fortsat videreudviklet. Nu er der fem træningsprogrammer i stedet for de oprindelige tre, idet programmerne Job Safety (JF) og Problem Solving (PS) er kommet til.

Passioneret for TWI og KATA

Joakim Bjurström er en ægte ”TWI mand”. Det fremgår med al tydelighed af hans engagement på TWI kurset hos Gram Commercial i den sønderjyske by Vojens, som blev afholdt i slutningen af maj 2017. På kurset spiller Joakim rollen som operatør. Han demonstrerer for os andre, hvordan man ved at anvende TWI Job Metode (JM) principperne, kan forenkle slutmontagen af et køleskab.
At Joakim er en ægte TWI mand fremgår også af logoet forrest på hans lyseblå polotrøje. Joakim er da også Country Manager i Sverige hos TWI Institute Scandinavia. Men Joakim er også ”KATA mand”, og efter 10 timers intens træning i TWI Job Metode (JM) mens vi nyder vores flotte landgangsbrød på Gram fabrikken, lige inden vi kører hjem fra nogle intense og udbytterige kursusdage bliver Joakim simpelthen nødt til at gå op til tavlen og forklare os Improvement KATA principperne. Joakim har oversat Mike Rothers bog Toyota KATA til svensk og har haft godt samarbejde med Mike gennem årene. Så det er ikke så underligt, at vi alle så tydeligt kan mærke, at både TWI og KATA er det, der virkelig betyder noget for Joakim.
Bag på Joakims polotrøje er der da også broderet to puslespilsbrikker – og to tændstiksmænd, som er i færd med at skubbe brikkerne sammen. På den ene puslespilsbrik, står der TWI. På den anden puslespilsbrik står der KATA. Og det er helt tydeligt at brikkerne passer sammen.
Men hvordan hænger TWI og KATA nu sammen? Og hvad kan TWI/KATA, som traditionel Lean ikke kan?

Problemet med traditionel Lean og med TWI uden KATA

Joakim Bjurström kender alt for godt til mange af de udfordringer, der er med det traditionelle Lean arbejde: ”Problemet er, at forbedringsarbejdet ofte bliver alt for tilfældigt, og forbedringerne bliver for svære at fastholde. TWI Jobmetode programmet, som vi lige har arbejdet med her hos Gram, skaber godt nok struktur på forbedringsarbejdet gennem jobnedbrydningen. Og TWI Job Instruktion, hvor den nye forbedrede metode trænes, gør, at forbedringen fastholdes. Problemet med TWI uden KATA er, at der er en risiko for, at de forbedringer vi skaber, bliver for tilfældige. Ved at kombinere de strukturerede TWI programmer med den målrettede KATA metode, opnår vi at virksomhedens begrænsede forbedringsressourcer udnyttes bedst muligt.”
Joakim opsummerer helt præcist: ”Vi opnår med TWI/KATA at forbedre den måde, vi arbejder på, der hvor vi skal! Fremfor blot at forbedre der, hvor vi kan. Og vi formår at træne – og på den måde holde fast i – den nye og bedre måde at arbejde på. Det kan vi ikke med traditionel Lean.”

Ny Dokument1

Figuren herover viser sammenhængen mellem KATA (baseret på Scientific thinking) og TWI Programmerne. Modellen tager udgangspunkt i TWI modellen for de “Fem behov hos en god Supervisor”, hvor der er tilføjet behovet for færdigheden i Scientific thinking. Denne model er under udvikling, i samarbejde med TWI Institute (USA).

TWI og KATA har mange fællestræk

Joakim fremhæver fællestrækkene for TWI og KATA: ”TWI og KATA har det til fælles, at begge systemer indeholder nogle meget tydelige roller. I TWI gælder det for både jobtræner og førstelinjeleder. Og det gælder for Coach og Learner inden for KATA. Samtidig anvender både TWI og KATA huskekort, som du kan have i lommen. TWI har fem kort – et for hvert program. KATA har et kort med nogle coachingspørgsmål. Det, der er fælles er, at du anvender kortene til at øve med. Så i begge systemer er der fokus på struktureret coaching”. Og Joakim konkluderer: ”Coaching og læring er motoren, både når det gælder TWI og KATA.”

TWI og KATA komplementerer hinanden

Joakim forklarer, hvordan TWI og KATA komplementerer hinanden: ”Skal man skære ind til benet, kan man sige, at KATA skaber et ”pull system” for TWI programmerne. KATA sætter derved programmerne ind i deres rette sammenhæng. Alle virksomheder har begrænsede ressourcer, så når vi bruger ressourcer på forbedringsarbejde, må vi anvende dem der, hvor der er behov og på en effektiv måde. Ved at anvende KATA til at sætte delmål, ved vi hvorfor, og hvad som skal forbedres. Og med TWI programmerne ved vi, hvordan vi skal forbedre. TWI og KATA er med andre ord et perfekt match.”
Joakim mener dog ikke, at traditionel Lean er helt på vej ud:” Selvfølgelig behøver vi fortsat alle de Lean kundskaber, som vi tidligere har anvendt, men jeg ser dem med lidt andre øjne i dag, end jeg gjorde for nogle år siden. Lean er et lærende koncept, og det SKAL derfor udvikles med tiden. Ellers holder Lean jo netop op med at være et lærende koncept.”

“When are we gonna do something about the set-up time?”

En frustreret kursusdeltager på et TWI/KATA simuleringskursus i USA, arrangeret af TWI Institute, udbryder på et tidspunkt: ”When are we gonna do something about the set-up time?”.
”Når du bruger KATA til at skabe forbedringer, arbejder du frem mod et langsigtet mål. Du prøver dig frem med små kontrollerede Plan-Do-Check-Act cyklusser. Målet er at fjerne de forhindringer, som gør det muligt at nå de delmål, som I fastsætter. Vi har bygget et simuleringsspil op omkring en værdistrøm, hvor det er helt tydeligt, at opstillingstiden er høj. Udfordringen for kursusdeltagerne er at skabe forbedringer, der fører frem til et fastsat delmål, og ikke alle mulige andre forbedringer. Det, der frustrerede kursusdeltageren fra USA var, at opstillingstiden ikke var et problem i forhold til det ønskede delmål. Derfor var det forkert at bruge forbedringsressourcer til at reducere opstillingstiden. Der var andre ting, der først skulle løses, inden vi kom til opstillingstiden. Og det er netop det, der er styrken i Improvement KATA. Du fokuserer udelukkende på det, der hjælper dig frem mod Jeres delmål. Men simuleringen omhandler ikke kun Improvement KATA. Målet med simuleringen er både at øve Improvement KATA, Coaching KATA og samtidig at få en fornemmelse af, hvordan KATA samarbejder med TWI Programmerne”, forklarer Joakim.

Simuleringskursus i TWI/KATA

Måske har du selv lyst at deltage i en TWI/KATA simuleringsworkshop med Joakim Bjurström? Du skal selvfølgelig være forberedt på, at ikke alle forbedringsforslag er lige gode, når du lærer og øver Improvement KATA og Coaching KATA. Det er de forbedringer, som fører frem til et fastsat delmål, der arbejdes videre med først. Så du kommer måske til at stå i samme situation, som den frustrerede kursusdeltager i USA, som så gerne ville gøre noget ved den der opstillingstid. Til gengæld vil du komme til at opleve forbindelsen mellem virksomhedens vision og forbedringsarbejdet, og det er måske noget af det allervigtigste. Samtidig får du en forståelse for koblingen mellem KATA og TWI programmerne. TWI/KATA simuleringskurset afholdes i samarbejde mellem effektivitet.dk og TWI Institut Skandinavien (BTP). Du kan læse mere på side 26.
Se også side 20 vedr. Den Danske TWI Konference den 22. august.

Dato, sted & pris for næste kursus

Dato: Den 3. oktober (Vejle)
Dato: Den 4. oktober (Hillerød).
Sted: Fertin Pharma A/S, Vejle ELLER FOSS Analytical, Hillerød
Pris: Kr. 3.950,- ekskl. moms for medlemmer af effektivitet.dk og kr. 4.450,- ekskl. moms for ikke medlemmer.

Læs mere og tilmeld dig på www.effektivitet.dk