Den Danske Supply Chain pris har været uddelt 28 gange kun afbrudt af en af de store Supply Chain disruptions; COVID.

I år genoptages prisen og bliver uddelt 25. maj på Den Danske Supply Chain konference.

Prisen bliver i år uddelt til en virksomhed, som har startet eller gennemført et Supply Chain initiativ med henblik på at styrke virksomheden inden for eksempelvis sustainability, resilience og risk management eller digitalisering og automatisering.

Start-ups, store, mellemstore og mindre virksomheder fra alle typer brancher opfordres til at indsende en ansøgning. Nedenfor ses vigtige datoer for ansøgning og uddeling af prisen:

Vigtige datoer:
7. marts: Ansøgningen åbner
7. april: Ansøgningsfrist
8.-24. april: Eventuelle spørgsmål fra dommerkomite afklares
25. april: Top-3 cases udvælges
25. maj: Uddeling af pris

På baggrund af de modtagne ansøgninger udvælger dommerkomiteen tre virksomheder, der går videre til den endelige afgørelse, som finder sted på selve konferencen.

Dommerkomiteen vil bestå af personer fra den akademiske verden samt industrien.

De udvalgte virksomheder præsenterer deres Supply Chain initiativ for deltagerne på konferencen. Præsentationen må ikke overstige 15 minutter og må kun fremføres af virksomhedens egne ansatte. Præsentationen foregår på engelsk. De tre kandidater offentliggøres inden konferencen afholdes.

Kriterie for ansøgning

  • Et Supply Chain initiativ med henblik på at styrke virksomheden indenfor eksempelvis sustainability, resilience og risk management eller digitalisering og automatisering
  • Supply Chain initiativet skal være gennemført eller igangsat i perioden ml. januar 2021 til februar 2023

Vinderen
Hvem der bliver vinder af Den Danske Supply Chain Pris 2023 afgøres af deltagerne på Den Danske Supply Chain Konference d. 25. maj 2023 på CBS, Frederiksberg. Prisvinderen skal være indstillet på medvirke til en artikel til magasinet effektivitet.

Tilmelding: Via dette link.

Ansøgningsvejledning/Application guidance

Dansk

English

 

 

Senest vinder: Forsvarsministeriet vinder Den Danske Supply Chain Pris 2019