Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes medlemmerne til ordinær generalforsamling i effektivitet.dk.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskab 2020
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand
  • Budget 2021
  • Evt.

Dato, tid, sted & pris
24. februar kl. 16-18
Online generalforsamling
Tilmelding senest den 17. februar