Hermed indkaldes medlemmerne til ordinær generalforsamling i effektivitet.dk.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskab 2019
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Budget 2020
  • Evt.

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00

Tilmelding senest den 17. marts 2020