LEAN & SMART Manufacturing Konference

Klimakrise, krig i Ukraine og prioriteringer i Sundhedsvæsenet er store dagsordener, der fylder meget i disse år. Samtidig står danske produktionsvirksomheder over for en fremtid, hvor det bliver svært at få kvalificeret arbejdskraft, hvor automatisering og digitalisering bliver en forudsætning, og hvor en markant produktivitetsvækst bliver nødvendig.

Det nødvendiggør, at konkurrenceevnen skal styrkes gennem procesoptimeringer, nye teknologier og innovation i bred forstand.

LEAN & SMART Manufacturing konferencen 2023 inspirerer til, hvordan dette kan gøres. Vi har inviteret store og mindre virksomheder, der deler konkrete cases, mens førende eksperter sørger for det store perspektiv.

Dagens program er bygget op omkring tre overordnede temaer: LEAN & Digital, AI & SMART Manufacturing og FREMTIDEN. Desuden er der rig mulighed for at netværke og udveksle erfaringer undervejs.

Konferencen henvender sig til bestyrelsen, direktøren, lederen eller specialisten, der til sig selv eller hele sin afdeling ønsker ny viden og inspiration til, hvordan ens virksomhed skal tackle nogle af fremtidens udfordringer.

Konferencen er et samarbejde mellem effektivitet.dk, DDV, DI Produktion, MADE og Implement Consulting.

Se indholdet i de tre hovedtemaer og hele det spændende program i nedenstående link.

 

Program

Tilmelding hos DI Produktion
(DI står for den praktiske del vedr. tilmelding mv.)

Pris

Medlemmer af DI, MADE, DDV og effektivitet.dk: 1.198,- (ex. moms)
Ikke-medlemmer: 2.396,- (ex. moms)

 

Værter

DI       MADE 

Implement      effektivitet.dk