Tema

  • Skema for kortlægning af TWI egnede processer
  • Standard for TWI planlægningsmøde
  • Standard for fastholdelse – og udvikling af kompetencer for jobtrænere
  • CASE: Hvorledes kan jeg få TWI-JR indført hos vores jobtrænere, når min chef ikke synes, det er en god idé? Og hvorledes skal TWI-JR anvendes og fastholdes efterfølgende?

Pris

Gratis hvis du er medlem af netværksgruppen.

Medlem

Er du ikke med i netværksgruppen, men synes det lyder interessant, kan du søge om optagelse i gruppen ved at henvende dig til sekretariatet på info@effektivtet.dk eller på 7022 0004.

Du kan læs mere om, hvad det vil sige at være med i en netværksgruppe hos effektivitet.dk her.