Vinderen af den Danske Supply Chain pris – hvordan håndterede forsvarets ledelse transformationen?

Transformationen fra den traditionelle egenudviklede forsyningskæde, frem mod en tidssvarende Supply Chain bygget over bedste praksis.

Vi ser nærmere på væsentlige ”must win battles” i starten af transformationen: skabelsen af et fælles ”billede” og strategi, fastlæggelse af den rette organisering samt opbygning af en roadmap incl. ressourcer med en horisont af +3 år. Endelig eksemplificeres de ledelsesmæssige dilemmaer og udfordringer, som forsvaret oplevede undervejs ud fra et change management perspektiv.

 

Indlægsholder:

Kim Astrup, tidligere programchef for PROF (Program Optimeret Forsyningskæde) og nu Chef for Center for Styring, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

Det skal du være opmærksom på når man skal lave en transformation

I de seneste år har mange talt om at virksomheder skal transformere sig. COVID-19 har bragt mange virksomheder ind i noget der kan være starten på en digital transformation.

I dette indlæg ser vi nærmere på, hvad vil det generelt vil sige at gennemføre en ”transformation” og hvad skal man særligt være opmærksom på?

 

Indlægsholder:

Tor Nonnegaard-Pedersen, Partner i Implement Consulting Group

 

Mødet foregår via Microsoft Teams meeting

Selvom du ikke har det installeret, kan du stadig få adgang ved det link, vi udsender ca. 1-2 dage før mødet afholdes.