Ole er fabriksdirektør for tre fabrikker og har været hos Grundfos i 32 år. Ole taler om de strategiske overvejelser på TWI-konferencen den 20. november. Susanne er produktionsleder i Grundfos Electronics, hun har været hos Grundfos i 30 år. Susanne taler på konferencen om bekymringer i forhold til TWI implementeringen og om produktionslederens rolle og tidsforbrug. Steffan er Senior Lean konsulent. Han har været hos Grundfos i 3 år, hvor han kørt et væld af Kaizen workshops. ”Men Steffan er stadig grøn”, siger Ole med et stort smil på læben. Jeg mærker straks en hjertelig, men samtidig en seriøs stemning. Senest er Steffan allokeret 80% til TWI arbejdet, så han har en nøglerolle. Stefan taler på TWI konferencen om Grundfos organisationens forandringsproces indtil nu og samspillet på tværs.

Et besøg hos Jyske Bank gjorde udslaget

”Det var et TWI besøg hos Jyske Bank, der gjorde udslaget. Der tippede vi over til: ”Det her er nok en god idé.” Jyske Bank har mange administrative opgaver, og det har vi også, og så var de bare gode til at forklare, hvad TWI går ud på”, lægger Ole ud med. Susanne fortsætter: ”Ligesom hos Jyske Bank er det administrative også vigtigt hos os. Vi sender af princip aldrig en fejl videre. Men det sker, at en medarbejder på elektronikfabrikken opdager en fejl på en komponent, som gør, at nogle andre skal gøre noget, inden komponenten skal videre, og så er det virkelig vigtigt, at vores røde efterkontrolseddel helt fra starten udfyldes korrekt med de rigtige informationer. Bliver sedlen ikke udfyldt rigtigt, så vil vores kvalitetsansvarlige skulle bruge meget ekstra tid, og fejlresponsen vil kunne tage op mod 24 timer ekstra.”

Medarbejderne skal forstå, hvorfor det er vigtigt

Så medarbejderne på elektronikfabrikken er ikke bare blevet trænet i at udføre montagearbejdet, så det følger standarderne til punkt og prikke. Der er også blevet undervist i at udfylde kontrolsedlen korrekt. ”Tidligere tiders sidemandsoplæring er ikke nok. Når vi med Job Instruktion træner vores folk i at udfylde kontrolsedlen 100% korrekt, så ligger det i TWI konceptet, at medarbejderne lærer at forstå, hvorfor det er vigtigt at en efterkontrolseddel udfyldes korrekt. ”Gør jeg det ikke rigtigt, så skal mine kolleger bruge en masse overflødig og irriterende tid efterfølgende”. Det giver mening for medarbejderne – og det virker. Sedlerne bliver udfyldt korrekt nu, og TWI betyder, at vores kvalitetsarbejde bliver mere effektivt”, siger Susanne. Ole Rasmussen fortsætter: ”En træner fra det første TWI hold konstaterede, at kvaliteten af at udfylde den røde kontrolseddel også steg på aften- og natholdet på den pågældende fabrik, selvom de endnu ikke var blevet trænet.” Og Ole supplerer med et glimt i øjet: ”Hvis jobtræningen på dagholdet virker så godt, at den gode måde at arbejde på smitter af på tværs af skiftene, så har vi virkelig fat i noget. Selvfølgelig skal de trænes på alle skift, men det siger noget om styrken i TWI-programmerne.”

TWI skaber resultater gennem mennesker på Grundfos

TWI undervisningen startede i uge 12 i år, og det bærer frugt allerede nu. Både ledere og udvalgte medarbejdere (job trænere) er trænet i Job Instruktion og Job Relation. Job Instruktion (JI) går ud på at lære en gennemprøvet TWI metode til at træne medarbejderne i helt specifikke jobs. Job Relation (JR) går ud på at skabe og fastholde de gode medarbejderrelationer, som er nødvendige for at kunne træne medarbejderne på en respektfuld måde. Susanne Thorup forklarer: ”På Job Relation lærer du at få medarbejderne til at følge dig. Det er nødvendigt både for ledere og for jobtrænere.” Og Ole Rasmussen går skridtet videre: ”Job Relation er den kile, der gør, at PDCA hjulet fastholdes og ikke ruller baglæns. For mig er det selve byggestenen. JR gør at vi kommunikerer på en ordentlig måde, og at lederne får et fælles sprog. Er der en uoverensstemmelse og dermed en krusning på relationen, så har lederne nu en struktureret måde, hvormed de kan diskutere emnet og give feedback. Det giver et større incitament til grundig refleksion inden man handler, så man lader ”seksløberen” blive i hylsteret. JR hjælper os med at håndtere konflikter ud fra fakta. Hertil kommer refleksioner som ”var din handling til gavn for produktionen?”, hvilket sikrer, at vi forbliver produktionsbevidste. Vi ser, at TWI bidrager til, at vi kan lykkes med Lean på Grundfos. Fokus er forsat på standardiseret arbejde, men med TWI får vi medarbejderne til at vokse. Samtidig sikrer vi, at vi hele tiden er i compliance. På sigt skal Steffan trænes til at kunne det, som John Vellema kan. Steffan skal uddannes til at være ”Train the trainer” for nye ledere og nye job trænere, og med JI og JR er vi i gang med at skabe en lærende organisation her hos Grundfos”, siger Ole Rasmussen med stolthed i stemmen. Jeg mærker meget tydeligt en stemning af, at både Ole, Steffan og Susanne går all-in for det her. ”Den menneskelige side af Lean” har gode kår i Bjerringbro.

TWI hos Grundfos gør ledere effektive

Det er ikke kun medarbejdere, der trænes hos Grundfos. Susanne fortæller: ”John har trænet 8 ledere i JI og JR. Der er i alt 18 ledere, der skal trænes. Vi træner vores nye natleder Tommy, og det har været kanon godt for ham, for det kan være svært at starte som ny leder hos Grundfos. Der er mange forkortelser, og der er mange forskellige administrative opgaver, som man skal være god til. For eksempel når der skal trækkes ferielister i SAP. Førhen så fik du en times sidemandsoplæring i SAP med en kollega, og det var det. Nu træner vi efter JI principperne. Vi kigger også ind i ledernes værktøjskasse på vores Intranet, så vi ved, hvordan værktøjerne skal anvendes, og vi finder vores Lean skabeloner på Sharepoint. Det er jo ikke meget værd, hvis man ikke ved hvor de ligger, og hvordan skabelonerne skal bruges. Vi laver derfor klik guides, og vi træner i at anvende skabeloner og værktøjer. Det er klart, at det er rart for en ny leder at føle sig effektiv så hurtig som muligt.”

Grundfos forbedringskultur

En ting er at være kompetent og motiveret til at arbejde efter en standard med JI og JR som løftestang, så man kan sikre, at der er styr på kvalitet, produktivitet og gennemløbstid. En anden ting er at sikre, at der er fremdrift i forbedringsarbejdet. Jeg spørger til, om der er planer om at gå i gang med TWI Job Metode (JM), hvor man træner i at forbedre den måde, arbejdet bliver udført på. Steffan forklarer: ”I Grundfos ønsker vi at starte TWI arbejdet med opbygningen af et stærkt og stabilt fundament. I al sin enkelthed er det nødvendigt at sikre en stabil og standardiseret proces, hvilket er en kæmpe forbedring i sig selv. Herefter er der skabt rum for arbejdet med systematiske forbedringer ved JM, SMED, Kaizen workshops osv. Der er endnu ikke planer om at afprøve JM, men JM vil kunne bidrage positivt til forbedringskulturen på Grundfos i et samspil med den eksisterende indsats. Jeg ved ikke nødvendigvis, om JM er det næste skridt efter JI og JR for Grundfos. Det bliver afhængigt af det behov, organisationen har. Vi er på vej væk fra ”90’er Lean”, hvor værktøj blev implementeret før et behov var synliggjort. Vi ønsker at opnå, at behovet opstår inden værktøjet”. Og Ole Rasmussen bakker op: ”Jeg
forestiller mig, at vi kommer til at prioritere opstarten af Toyota KATA højere eller sammen med JM, afhængigt af behovet.”

TWI-træning i hele den globale Grundfos koncern

”I løbet af de sidste 10 år er der sket et skifte på de enkelte fabrikker i Grundfos; hvor vi tidligere arbejdede meget strategisk, arbejder vi nu mere operationelt. Endvidere, er fokus på standardisering på tværs af fabrikker og landegrænser et langt større fokusområde end tidligere. Det er her TWI kommer ind i billedet, da det understøtter det operationelle fokus, og det at skabe standardisering på tværs af landegrænser. I Grundfos vil vi have bredt TWI ud i hele organisationen, hvilket betyder, at flere hundrede skal trænes i TWI inden året er omme. En skelsættende aktivitet for TWI’s medvind i de danske produktionsselskaber, var da den danske chef oplevede metoden på egen krop. En JI og JR uddannet jobtræner fra det første TWI hold på Grundfos, trænede den danske chef i et montagejob, hvilket gav en forståelse for metoden, man ikke kan tale sig til. Desuden blev chefen for det franske produktionsselskab trænet i et administrativt job af Susanne, hvilket supplerede succesen med forståelse af metodens brede anvendelsespotentiale. Vi kører standard TWI, hvilket betyder, at vi ikke har tilrettet konceptet til Grundfos, sådan som vi ellers tidligere har haft for vane at gøre, når vi skulle indføre et nyt koncept. Når vi kører standard TWI, betyder det, at vi kan anvende John Vellema’s globale netværk, som alle har TWI Train the Trainer fra TWI instituttet i USA. John Vellema træner os på dansk, og ledere og jobtrænere i de forskellige lande kan nu også blive trænet på deres lokale sprog af en certificeret TWI træner”, afslutter Ole Rasmussen.