Den ”gamle dame” Effektivitet, og dermed også magasinet her, går ind i de nye tider. Vi lægger nogle ambitioner på hylden, såsom et uddannelsesprogram. Med spredningen af online aktiviteter, læring og undervisning, ser vi ikke længere en rolle for os på det områder. Til gengæld har vi fået en række nye ambitioner med hensyn til at formidle viden fra virksomheder, konsulenter og universiteter. Effektivitets formål er imidlertid stadig det samme som ved stiftelsen i 1948. Men vi vil i højere grad end tidligere række ud til unge fagfæller. De skal stå stærkere som målgruppe for foreningen, men vigtigst af alt, skal de i langt højere grad end tidligere inkluderes i vores fællesskab.

Det betyder, at temaerne her i magasinet skal være af særlig relevans for unge lige som unge også i højere grad end tidligere vil blive inviteret til at skrive artikler til magasinet. I dette nummer har studerende fra et hold bachelor-studerende på CBS skrevet om deres studie, og i de kommende numre vil studerende på operations- og SCM-studier landet over ligeledes få chancen for at skrive en artikel om deres program. Faktisk synes vi, at vores studier og studerende er alt for lidt synlige i det danske produktions og supply chain landskabet. De fortjener bedre!

Af særlig interesse og relevans for yngre generationer er også bidrag til at imødegå klimaforandringerne. Temaet for dette nummer er derfor cirkulære og bæredygtige
forsyningskæder. Dette tema blev foreslået af studerende fra Malmø Universitet, der var inviteret med til reception i forbindelse med udgivelse af et tidligere nummer.
Når pandemien tillader det, vil vi igen fejre udgivelser af magasinet med en lille reception.

Teknologi vil også i fremtiden stå højt på foreningens dagsorden sammen med andre temaer af særlig relevans for tiden, vi lever i. Det kan f. eks. være, hvordan vi
post-corona kommer tilbage til effektive forsyningskæder, og hvordan de struktureres, når risici spiller en langt større rolle end før pandemien. Unge fagfæller er populært sagt ”born digital”, og teknologi som tema er afgørende for at vi er relevante for dem. Og som ”boomer” (som os selv), må man jo gøre, hvad man kan for at hænge på.

Et centralt tema for foreningen er også ledelse af medarbejdere, den ”såkaldte menneskelige faktor”. Det har det altid været, og det går selvsagt aldrig af mode.
Heller ikke for os.

Som noget helt nyt, har Effektivitet indgået en aftale med det britiske videnskabsforlage Emerald om anmeldelse af en videnskabelig artikel fra deres tidsskrifter inden for operations- og logistik/Supply chain management. Vi vil fremover i hvert nummer bede en praktiker om at anmelde en artikel udvalgt af redaktionsudvalget. I artiklen vil der være et link til artiklen, hvor læsere nu har adgang i nogle måneder. Dette tiltag er iværksat for at leve op til Effektivitets formål, som formuleredes for mere end 70 år siden, nemlig at bringe viden fra udlandet til Danmark. Det sker selvfølgelig i dag allerede på mange måder, men dette er et direkte og konkret bidrag.

Vi har i det seneste år skrevet om Danmarks nationale klyngeorganisationer inden for vores fagfelt; i dette nummer om CLEAN. Meget viden skal formidles gennem disse
klynger, og vi vil i fremtiden også række ud til disse klynger med henblik på formidling af viden om og til dem.

Der kom jo en aftale i hus på COP26 i Glasgow. Greta Thunbergs korte resumé på Twitter var som bekendt:”Bla, bla, bla”. Men, som hun også skrev, så fortsætter arbejdet uden for hallerne i Glasgow. Vi vil aldrig nogensinde give op.

Det er så her de cirkulære og bæredygtige forsyningskæder får deres betydning. Ja – det er lige netop temaet på dette magasin. Men hvad er nu det for nogen kæder? Hvordan ser de ud? Hvordan ser de nye bæredygtige forretningsmodeller ud? Og hvilke muligheder og udfordringer giver den grønne dagsorden?

”Sommerfuglemodellen” er et bud på en beskrivelse af bæredygtige forsyningskæder. Læs mere om modellen med det poetiske navn i artiklen ”Flows i en cirkulær økonomi – vedligehold, genbrug, genistandsættelse og genanvendelse af Anders Paarup Nielsen fra DTU. Mon ikke Greta Thunberg vil sætte pris på netop denne model, som jo er lidt af et paradigme skifte i forhold til de tidligere Supply Chain modeller, som kun peger fremad.

Men der er også en række dilemmaer. Sofia Wiik og Kim Sundtoft Hald fra CBS beskriver det private virksomheders indkøbs dilemma i artiklen ”Rejsen mod bæredygtigt indkøb – Hvorfor er det så udfordrende og komplekst?” – og giver selv svaret. Det er jo fordi indkøberes KPIer traditionelt set handler om besparelser. Og ikke om, hvor de bedst kan bidrage til bæredygtige indkøb. Men heldigvis har vi CBS-projektet ”The Sustainable Procurement Initiative”, som sætter lys på bæredygtig indkøbspraksis. Det er nok lige noget for Greta Thunberg og den nye generation af unge mennesker, som Effektivitet i højere grad vil henvende sig til.

Og vi kan da også byde på en artikel som henvender en ældre og mere nostalgisk målgruppe. I artiklen ”Bæredygtig relancering af Nimbus” kan du læse om hvordan sjælen fra den traditionelle Nimbus model C fra 1934 transformeres over i den nye elektriske udgave. Men mon ikke den også vil appellere til Greta Thunberg generationen? I hvert fald har den nye elektriske udgave af Fiat 500, som er et re-design af den oprindelige Fiat 500, der oprindelig blev markedsført i 1957 – godt fat i det unge miljøbevidste segment.

Vi kan tilbyde dig en række andre artikler her i magasinet, som alle tager afsæt i den grønne dagsorden set i et supply chain perspektiv.

Rigtig god læselyst.

Britta Gammelgaard og Lars Lean