Flere og flere virksomheder, på tværs af forskellige brancher, implementerer derfor planer, hvorved de kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Transportbranchen, heriblandt Deutsche Post DHL (DP DHL), er ingen undtagelse.
DP DHL var den første globale logistikvirksomhed der fastsatte et kvantificerbart mål for klimabeskyttelse i år 2008. Målet blev defineret af DP DHL med udgangspunkt i en miljøstrategi kaldet ”GoGreen”, der sigter mod at reducere alle logistikrelaterede drivhusgasemissioner med 30% inden år 2020.
”Det spændende ved bæredygtighed er, at det ikke alene betyder at tage ansvar for vores fælles fremtid. Hos DHL oplever vi, at bæredygtighed er af stigende betydning for vores kunder, så når vi har valgt at sætte bæredygtighed på agendaen, bidrager det også til en forretning i vækst.
Samtidig bidrager vores fokus på bæredygtighed til engagerede medarbejdere, som alle kan være med til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Dette gør os mere innovative og attraktive som arbejdsgiver.”
Christoph Schönwandt, Global Head of GoGreen, DHL Freight.

Relation mellem forretningsmål og bæredygtighedsmål

Som et led i at nå målet om at reducere alle logistikrelaterede drivhusgasemissioner med 30% inden år 2020, er bæredygtighed blevet en integreret del af DP DHLs Strategi 2020.
Tanken bag dette er en realisering af at flere kunder, medarbejdere og investorer – når de vælger en udbyder, arbejdsgiver eller investering – også vil overveje virksomhedens bidrag til samfundet.
”Jeg tror på, at det ikke er nok for en virksomhed udelukkende at fokusere på at skabe værdi for sine aktionærer – vi ønsker også at give noget tilbage til samfundet.
Vores mission er at forbinde mennesker og forbedre deres liv. Som verdens førende logistikvirksomhed er vi ikke alene ansvarlige for vores kunder og aktionærer, men også for miljøet og vores medarbejdere.”
Ole Mørk, Managing Director i DHL Freight, Danmark.

Et skærpet fokus på bæredygtighed skaber resultater

DP DHL er aktive verden over i at tilbyde grønne løsninger, baseret på alternative køretøjsteknologier, til godstransport.
Natur-gasdrevne lastbiler, der reducerer kulstof-emissionerne med omkring 10%, er allerede blevet implementeret i både Frankrig og Belgien. På den måde kommer over en tredjedel af den diesel, der bruges i DHL Freights netværk fra vedvarende energikilder. I Tyskland anvendes tusindvis af elektriske ’Streetscooter’ varevogne, som DP DHL selv har produceret.
Dertil bliver der løbende arbejdet på at udvikle flere måder at ”forbrænde mindre” eller ”forbrænde rent”, som DP DHL kalder det.
Med både standardiserede og tilpassede løsninger har DP DHL ligeledes hjulpet kunderne med at blive mere opmærksomme på de emissioner, der genereres ved transport af deres varer.
”I DP DHL tilbyder vi kunderne produkter og services, der bringer os tættere på vores mål.
Kulstofrapportering hjælper kunderne med at vurdere drivhusgassens fodaftryk i deres forsyningskæde og øger bevidstheden om behovet for mere bæredygtige logistikløsninger. For at kompensere for emissioner kan kunderne eksempelvis vælge vores ”Climate Neutral” – service.”
Christoph Schönwandt, Global Head of GoGreen, DHL Freight.
DP DHLs skærpede fokus på bæredygtighed har båret frugt, og ved hjælp af bæredygtige indsatsområder nåede DP DHL faktisk allerede i 2016 koncernens 2020-mål om at reducere alle logistikrelaterede drivhusgasemissioner med 30% siden målet blev fastsat i år 2008.

GoGreen – Mission 2050: Zero Emissions

I forlængelse af dette valgte DP DHL i 2017, at fastsætte et nyt ambitiøst klimabeskyttelsesmål. Det nye mål sigter mod at reducere alle logistikrelaterede drivhusgasemissioner til 0 inden år 2050, med et særligt fokus på indsatsen for at reducere udledningen af CO2. DP DHL refererer til det nye mål som ”GoGreen – Mission 2050: Zero Emissions”.
”Fra nu og indtil år 2050 vil vores mission være at drive vores forretning mod nulemissionslogistik.
Vi sætter standarden for transportsektorens fremtid og arbejder målrettet med at bidrage til en begrænsning af den globale opvarm-ning.”
Ole Mørk, Managing Director i DHL Freight, Danmark.
Miljøstrategien understøttes af to strategiske tiltag; mindre forbrug af energi samt fortsat integrering af alternative brændstoffer. Centrale elementer i DP DHLs GoGreen miljøstrategi omfatter blandt andet net-værksoptimering, energieffektivitetsforbedringer af faciliteter, introduktion af innovative teknologier og fortsat udvikling af grønne logistikløsninger til kunderne.
”Målet om at opnå nulemissionslogistik inden for de næste tre årtier er helt klart en stor udfordring. Men vi er optimistiske og tror på, at vi kan nå dette mål ved hjælp af nye teknologier, vores medarbejderes dedikation og ekspertise samt gennem samarbejdet med vores kunder og partnere.”
Ole Mørk, Managing Director i DHL Freight, Danmark.

Interim mål for år 2025

Idet år 2050 kan virke som langt ude i fremtiden, opererer DP DHL med nogle strategiske delmål, som ønskes realiseret inden år 2025.
DP DHL søger blandt andet at reducere luft- og støjforureningen på lokal plan, og derved forbedre menneskers livskvalitet, eksempelvis ved anvendelse af cykler og elbiler ved afhentning og slutlevering.

One, two, TREE! DP DHL planter et træ pr. medarbejder verden over

Dertil har DP DHL på global plan fastsat et delmål om at plante 1.000.000 træer verden over. Træerne binder CO2 fra luften og lagrer CO2 i veddet, som først bliver frigivet, når træerne afbrændes eller fældes.
Formålet med at plante nye træer er, at en langt større del af atmosfærens CO2 lagres i træerne, hvorved den globale opvarmning modvirkes. DP DHL har derfor indgået et samarbejde med ’Growing Trees Network Foundation’ om at plante et træ pr. medarbejder hvert år.

Certificerede GoGreen specialister

Med mere end 500.000 ansatte på verdensplan, kan der gøres en forskel globalt såvel som lokalt ved at øge medarbejdernes fokus på miljøbeskyttelse.
Flere års erfaring fra DP DHLs fokus på bæredygtighed viser, at uddannede og motiverede medarbejdere er særligt effektive, når det gælder om at nytænke og vedtage grønnere og mere bæredygtige metoder inden for medarbejdernes respektive ansvarsområder. Derfor har DP DHL et mål om at træne 80% af medarbejderne til at blive certificerede GoGreen specialister inden 2025 og derigennem involvere medarbejderne aktivt i aktiviteter, der beskytter klimaet.
”Jeg er imponeret over de bidrag, mine kollegaer over hele verden har udvist. Ikke alene er mange af dem meget ivrige efter at deltage i de nye GoGreen træningsprogrammer, så de kan blive certificeret som ”GoGreen Specialists” – men vi ser også en række lokale initiativer, f.eks. relateret til reduktion af affald, genbrug eller frivilligt arbejde.”
Christoph Schönwandt, Global Head of GoGreen, DHL Freight.

ISO 50001 certificerering

Et konkret eksempel på arbejdet med bæredygtige løsninger i de nære arbejdsmiljøer er DHL Freight Danmarks mål om årligt at reducere energiforbruget med 2% og papirforbruget med 5%.
Som et led i at imødekomme dette opnåede DHL Freight Danmark i 2017 at blive ISO 50001 certificeret, hvilket er et udtryk for et sundt energiledelsessystem, som reducerer energiforbruget og miljøpåvirkningen.
Medarbejderne i DHL Freight Danmark holdes løbende orienteret, via info-boards, der hænger rundt omkring på kontorer og terminaler, om udviklingen i reducering af energi- og papirforbrug. Dertil har med-arbejderne i DHL Freight, Danmark via intranettet adgang til forskellige miljøtips omhandlende vand, el, genbrug/affald, kørsel, papir og varme.

Resultatet er imponerende

Siden 2008 har DP DHL på verdensplan allerede sparet ca. 19 mio. tons drivhusgasser og dermed øget koncernens kulstofeffektivitet med næsten en tredjedel.
På www.dpdhl.com et det muligt at læse meget mere om de forskellige initiativer der løbende igangsættes for at sikre, at DP DHL opnår succes med det ambitiøse mål om at drive forretningen mod nulemissionslogistik inden år 2050.

Fakta om DHL Freight, Danmark

DHL Freight, Danmark, som er en del af DP DHL, er primært specialiseret inden for vejgodstransporter. DHL Freight, Danmark tilbyder standardiserede transporter samt specialiserede end-to-end løsninger til kunderne inden for en bred vifte af industrier. DHL Freight Danmark beskæftiger 250 medarbejdere fordelt på 6 forskellige lokationer i Jylland og på Sjælland.

Forfatter: Malene Madsen

Malene Madsen, HR Konsulent i DHL Freight (Danmark) A/S siden oktober 2016, hvor hun dagligt varetager en bred palette af HR relaterede arbejdsopgaver. Hun er uddannet Cand. Merc i Strategi, Organisation og Ledelse fra Aarhus
Business & Social Sciences. Hun har tidligere beskæftiget sig med HR i den finansielle sektor.

Forfatter: Zenia Amsinck

Zenia Amsinck, Head of HR i DHL Freight (Danmark) A/S siden august 2016, hvor hun fik ansvaret for at starte HR afdelingen op internt i DHL Freight Danmark. Hun er uddannet Cand. Merc. HRM fra CBS i 2008 og har siden da arbejdet med HR i forskellige sektorer.