For industrivirksomheder er effektive driftsprocesser ofte grundlaget for profit og performance. Medarbejderne, der planlægger og styrer driftsprocesserne, er nøglemedarbejdere, der både er erfarne og dygtige. Ofte har denne medarbejdergruppe en helt anden faglig baggrund end det, deres arbejde omhandler.

Når det kommer til uddannelsesbaggrund, har en virksomhed typisk tre grupper af ansatte: (1) de selvlærte, der er startet i virksomheden som fx maskinoperatører uden en formel uddannelse, (2) de håndværksuddannede, som fx industritekniker, tømrer og smed, og (3) de højtuddannede, der har hvad man kunne kalde ”industriens videregående uddannelse”. Byggebranchen hyrer bygningsingeniører, IT-branchen hyrer programmører, og den farmaceutiske industri hyrer kemikere og farmaceuter.

Har man succes i sin karriere (uagtet om man hører til første, anden eller tredje medarbejdergruppe), så er der en god chance for, at man bliver en af de nøglemedarbejdere, der planlægger og styrer virksomhedens driftsprocesser (på engelsk: operations og supply chain management). Blandt virksomhedens operations og supply chain processer er logistik, forecasting, produktionsplanlægning, kvalitetsstyring, og distribution.

Det er helt almindeligt, at en ufaglært medarbejder bliver produktionsplanlægger, en bygningsingeniør styrer logistik, og en farmaceut står for kvalitetsstyring. Dette sker, selv om medarbejderne ikke har uddannelse i operations og supply chain management. Og har man som medarbejder først taget skridtet fra sin oprindelige disciplin til operations og supply chain management, så vender man sjældent tilbage igen. En bygningsingeniør, der arbejder med anlægslogistik, kommer sjældent tilbage til beregninger af bærende konstruktioner, og en farmaceut, der arbejder med kvalitetsstyring af nye batches, kommer ikke tilbage i medicinudviklingslaboratorierne. Medarbejderne bliver oftest i deres nye operations og supply chain management funktioner resten af karrieren.

Videreuddannelse i Operations og Supply Chain Management
Har man taget skridtet ind i operations og supply chain management, er det oplagt at videreuddanne sig i den retning. DTU udbyder efteruddannelsen Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management, der henvender sig bredt til medarbejdere og ledere, som arbejder i virksomhedens driftsfunktioner. Uddannelsen giver værktøjer til at styre – og løbende forbedre – og udvikle virksomhedens produktions- og logistikprocesser og systemer, samt forsynings- og værdikæder. Uddannelsen består af en række moduler på samlet 60 ECTS, som man tager over to til tre år. Man afsætter en aften om ugen, hvor man er til undervisning på DTUs campus i Ballerup, og derudover tid til forberedelse, fx læse litteratur og arbejde med opgaver. Figur 1 viser, at uddannelsen består af følgende moduler:

Operations Management (10 ECTS)
Teknologi, Produkter og Markeder (10 ECTS)
Kvalitetsstyring (5 ECTS)
Supply Chain Management (5 ECTS)
Efter disse moduler er 15 ECTS valgfrie moduler. Dette kunne fx være i personaleledelse, driftsøkonomi, forandringsledelse, projektledelse, markedsføring, IT-systemer eller bæredygtighed. Til slut gennemfører man et afgangsprojekt på 15 ECTS.

Figur 1: Opbygning for uddannelsen Teknologisk Diplomuddannelse i Operations and Supply Chain Management

Underviserne på modulerne er enten lektorer på DTU eller erfarne ledere og specialister fra erhvervslivet. Deltagelse på uddannelsen giver gode muligheder for at netværke med de øvrige deltagere. På de aftener, hvor man er til undervisning, spiser man aftensmad sammen og har derfor rig mulighed for at diskutere egne arbejdsopgaver og udfordringer med sine klassekammerater. Ud over de konkrete færdigheder og et diplom fra DTU giver uddannelsen fine muligheder for at fortsætte sin videreuddannelse, fx med en MBA eller en Master i Sustainable Leadership.

Dimittend fra uddannelsen – Brian Pedersen,
produktionsplanlægger hos TOMs Group A/S

Brian startede sin karriere som ufaglært i Forsvaret og har siden arbejdet hos DSV, Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), og TOMS Group. Brians roller startede som chauffør og siden transportplanlægger og produktionsplanlægger. Hos TOMS besluttede Brian i samråd med sin leder at starte på Diplom i Operations og Supply Chain Management på DTU. Brian fortæller følgende om, hvordan uddannelsen styrker hans daglige arbejde som produktionsplanlægger, hans deltagelse i virksomhedens beslutningsprocesser, og hans fremtidsmuligheder:

”Uddannelsen giver mig den teoretiske baggrund for at forstå, ’hvorfor man gør, hvad man gør’. Jeg har fået en ny ballast for mit daglige virke og bliver en dygtigere produktionsplanlægger. Derudover bliver jeg bedre til at bidrage til gode beslutninger, hvoraf mange sker i samarbejde med kollegaer, ledere og kunder. Uddannelsen giver mig en helhedsforståelse for hele virksomheden og særligt mine søsterafdelingers beslutninger og målsætninger. Med uddannelsen kan jeg se ud over mine egne opgaver, og supportere andre afdelinger med min viden, beregninger og helhedsforståelse. I fremtiden kunne det være sjovt at arbejde med implementering af ny teknologi i vores produktion, som jeg arbejdede med i mit afgangsprojekt fra uddannelsen.”

Uddannelsen giver Brian papir på sin viden, som han kan bruge både i sin aktuelle stilling og senere i karrieren. Kompetencerne, CV’et og fremtiden er styrket.

Forfatter: Samuel Brüning Larsen

Forfatter: Peder Veng Søberg