Hos Gram Commercials øger de produktiviteten og skaber samtidig en lærende organisation. Det gør de blandt andet ved at bygge produktionsceller efter Lean principperne og ved at TWI træne medarbejdere. Og det virker. Gram skaber flow i produktionen og minimerer produktionsspild ved at forbedre deres andel af emner produceret right-first-time. På bare et halvt års tid stiger Gram’s produktivitet med mere end 10%, og de sænker deres produktionsspild markant.

Ejervirksomhed på Toyota niveau

”For et par år siden var jeg i Japan, hvor jeg blandt andet var ude at se produktionen hos Hoshizaki, som ejer Gram Commercial. Allerede dengang erfarede jeg, at Hoshizaki er helt oppe på Toyota niveau”, fortæller Torben Kjær-Christensen, som er fabrikschef hos Gram Commercial, og han fortsætter: ”Det har en kæmpe betydning, at vi er ejet af Hoshizaki. Især for vores salgsorganisation, som fusionerede med Hoshizaki Europa her 1. januar 2017. I forhold til produktionen vil Hoshizaki-folkene gerne tages med på råd ved større tekniske investeringer i Vojens. Derudover er vi ret fredet.”
Så med Hoshizaki som ejer er overliggeren sat højt for Gram Commercial, men Gram kan heldigvis også godt selv. For virksomheden i Vojens er i gang med at omlægge til Lean, hvor hele produktionsflowet og alle processer revideres. Samtidig er Gram i gang med at implementere TWI-metodikken.
Torben Kjær-Christensen formulerer det klart og præcist: ”Målet er at fastholde en konkurrencedygtig produktion her i Vojens, og Lean og TWI har allerede resulteret i kvalitetsforbedringer, øget kapacitet og stigende effektivitet.”

Koblingen mellem Lean og TWI hos Gram Commercial

Mange danske virksomheder har arbejdet med Lean i en årrække, og stadig flere virksomheder er begyndt at arbejde med TWI (Training Within Industry). Selvom der er en historisk kobling mellem Lean og TWI, er det alligevel interessant at vide, om Lean og TWI også fungerer godt sammen rent praktisk ude i virksomhederne. TWI går ud på at lære at træne medarbejdere og ledere i virksomhedens konkrete opgaver på en effektiv og respektfuld måde. TWI er ofte koblet sammen med implementering af Lean i virksomheden.
Torben Kjær-Christensen fortæller: ”Allerede da jeg var Operations Manager hos LINAK, som har arbejdet med Lean i mange år, fik jeg interesse for TWI programmerne via John Vellema fra Buissness through people. Jeg havde derfor en god idé om potentialet i TWI programmerne, da jeg kom til Gram, og TWI gav god mening i arbejdet med at forbedre right-first-time. Jeg tog derfor kontakt med John Vellema igen. TWI metoden blev præsenteret for ledergruppen, og vi var efterfølgende på virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma, som også arbejder med TWI- metoden. Efter at flere i organisationen havde fået yderligere kendskab til metoden, var der bred enighed om, at vi skulle iværksætte et pilotprojekt.”
Torben Kjær-Christensen fortsætter: ”Hos Gram arbejder vi med Lean flow celler, hvor vi gerne skal have standardiseret arbejde. Det skal sikre en god ensartet kvalitet og en høj produktivitet. Det kræver at vores SOPer (Standard Operation Procedures) er opdateret, og det kræver, at vores medarbejdere følger processerne. Det er her, vi anvender TWI Job Instruktion og TWI Job Relations programmerne. Det betyder i praksis, at udvalgte medarbejdere trænes i at undervise deres kollegaer med udgangspunkt i de opdaterede SOPer. Og vi skaber gode resultater. På bare et halvt års tid er vores produktivitet steget med mere end 10%, og vi har reduceret vores spild markant som følge af en højere grad af right-first-time produktion. Fejl, som vi har angrebet systematisk og understøttet med TWI træning, er faldet med 30-45% på få måneder.”
Gram skaber således flotte resultater med Lean flow-celler og TWI. I en Lean flow-celle produceres et veldefineret produkt eller serviceydelse. Der produceres i takt med efterspørgslen, da der i et godt celle lay-out kan skrues op og ned for det antal medarbejdere, som arbejder i cellen. Medarbejderne i cellen har typisk selv ansvar for at følge op på kvalitet og output.
Gram har altså valgt de to væsentlige TWI programmer: TWI Job Instruktion og TWI Job Relationer. TWI Job Instruktion går ud på at uddanne jobtrænere til at træne virksomhedens medarbejdere til at gøre deres arbejde korrekt, sikkert og samvittighedsfuldt, og på den samme måde hver gang. TWI Job Relationer fokuserer på proaktiv konflikthåndtering og medarbejdertrivsel.

Hvad siger medarbejderne?

Til et konkret spørgsmål om medarbejdernes opbakning til TWI hos Gram og koblingen til TWI Job Relations programmet svarer Torben Kjær-Christensen: ”Medarbejderne er generelt positive, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at der i starten var en del TWI-skepsis. Vi lavede en bekymringsliste sammen med de medarbejdere, der blev undervist i TWI. De største bekymringer var dels frygten for at skulle træne egne kollegaer og dels, at ledelsen ikke ville være vedholdende nok i forhold til at fastholde TWI-konceptet. Det første er nemt at forstå, for det er et stort personligt skridt at blive uddannet til jobtræner og skulle træne en kollega, som måske har været ansat hos Gram i over 25 år. Men ved at arbejde systematisk med bekymringslisten og håndtere emnerne på listen, så bliver vi hjulpet på vej. Det kan jo heller ikke være rigtigt, hvis man på grund af janteloven bliver moppet af sine kollegaer. Bekymringslisten er et godt værktøj, som skal styres. Udfordringen i den sammenhæng er at få bekymringer italesat og gjort konkrete. Når Jobtrænerne er bekymrede, uden at give konkrete eksempler eller situationer, er det ikke nemt at gøre noget ved det som leder. Udfordringen for ledelsen er at få tilstrækkelig ud af de møder, hvor bekymringslisten er i fokus. Vores tilgang er at stille krav og spørge ind for at få konkretiseret problemerne, så vi kan gøre noget ved dem.”

Gram Commercial skaber en lærende organisation

Jeg taler også med John Vellema fra Business Through People, som har undervist Gram Commercials jobtrænere i TWI-metoden.
John Vellema forklarer: ”Mange virksomheder har længe været interesseret i at skabe en lærende organisation, fordi man har fået øjnene op for, at organisationens evne til at lære er den eneste holdbare konkurrencefordel, når virksomhedernes omverden forandrer sig meget hurtigt. Og jeg synes faktisk, at de er i stand til at skabe en lærende organisation hos Gram Commercial.”
Det faktum, at en markant bekymring ved opstart af TWI processen var, at ledelsen ikke ville være vedholdende nok i forhold til at fastholde TWI-konceptet, er interessant i relation til et ønske om at skabe en lærende organisation. For TWI handler i høj grad om læring, og hvis medarbejderne er bekymrede for ledelsens vedholdenhed, så er det jo fordi, de er motiveret til at fastholde et godt læringsmiljø i virksomheden.
Og Torben Kjær-Christensen bakker op: ”Et andet godt eksempel på, at vi udvikler os mod en lærende organisation, er samarbejdet med udviklingsfolkene, PTA (Produkt Teknisk Afdeling) og vores interne Lean konsulenter. De er sammen om at definere, hvordan tingene skal køre, og der er en fælles forståelse for, at specifikationer og SOPer skal være skarpe og velfungerende. Generelt bliver vi hele tiden bedre til at se helheder og til at være gode til forstå, hvad der er vigtigt i vores mål om høj produktivitet og høj kvalitet. TWI gør især jobtrænerne gode til at forfølge vores mål gennem en sammenkobling af organisationens og egne, personlige visioner. Man kan også sige, at vi fremmer en åben dialog uden at være forudindtaget.”
Til sidst spørger jeg Torben Kjær-Christensen, hvad han ville gøre, hvis han skulle starte forfra i en virksomhed uden Lean, TWI eller noget andet managementsystem?
Torben Kjær-Christensen slutter af med at sige: ”Hvis jeg skulle starte helt forfra igen et nyt sted, som ingenting har, vil noget af det første være KPI styring samt TWI. Derefter forbedringsprojekter, som så kan understøttes af TWI metoden.”

Du kan høre mere til Torben Kjær-Christensen fra Gram Commercials på den Danske TWI Konference den 22. august i Odense – se mere på side 30.

Gram Commercial

Gram Commercial udvikler og fremstiller køle- og fryseskabe og relateret udstyr til professionelt brug. Virksomheden blev grundlagt i 1901 og den er placeret i Vojens. Gram Commercials kunder er typisk restauranter og hoteller, catering og centralkøkkener, pubber og caféer, børnehaver og skoler, bagerier og konditorier. Virksomheden leverer også til marine og offshore industrien,samt til BIO markedet (hospitaler, laboratorier o.lign.) De markedsfører og sælger produkterne via distributører i Skandinavien. Det øvrige europæiske marked dækkes af Hoshizaki Europa. Virksomheden har en årlig omsætning på ca. 300 mio. kr. Den japanske koncern Hoshizaki Group købte Gram Commercial i 2008. Koncernen har en årlig omsætning på mere end 1 mia. euro, og den opererer i samme branche som Gram Commercial. Ejerskabet sigter på at styrke virksomhedernes samlede markedsposition på et konkurrencepræget marked.

Den lærende organisation

Peter Senge introducerede begrebet ”Den lærende organisation” i bogen ”Den Femte Disciplin” i 1990. Bogen blev oversat til dansk i 1995.
En lærende organisation er ifølge Peter Senge en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere er gode til disse 5 discipliner:

  1. At se helheder og forstå komplekse og dynamiske sammenhænge.
  2. At gøre sig klart, hvad der er vigtigt for én, og hvor man er i forhold til sine mål.
  3. At være bevidst om sit verdensbillede og om, hvordan det påvirker ens handlinger.
  4. At skabe og forfølge mål gennem kobling af fælles og personlige visioner.
  5. At skabe en åben dialog uden at være forudindtaget og defensiv.

Peter Senge definerer i artiklen: “Building Learning Organizations” (som også udgives i 1990 i The Leader´s New York) den lærende organisation som: ”En organisation, hvor alle til stadighed øger deres evne til at skabe resultater, som de virkelig ønsker at opnå, hvor organisationen opmuntrer til nye måder at tænke på, hvor den kollektive vision om at skabe det bedste er sat på fri fod, og hvor alle til stadighed lærer, hvordan man lærer sammen.”