effektivitet.dk er en non profit forening, der primært er drevet af det arrangement bestyrelsen, netværksledere og redaktionen ligger for dagen. Vi har altid haft til hensigt at have de bedste fagliglige ressourcer knyttet til foreningen, således at vi kan tilbyde medlemmerne ny og inspirerende viden.
Tiderne er skiftet. Tidligere var det foreningens hovedopgave at skaffe ny viden, primært fra udlandet, og præsentere det til vores medlemmer. I dag er det at skaffe sig ny viden ikke det store problem. Viden er tilgængelig 24/7 i alle formater som f.eks. hjemmesider, blogs, workhops, video, sociale medier, konferencer, gratis faglige møder af høj kvalitet mm. Man kan i sit stille sind tænke på, om vores forening stadig har en berettigelse? Og yes, det har vi, men nu på en anden måde. Det handler stadig om at skaffe viden, men nu i langt højere grad handler det om at forstå vores medlemmer, for herefter at sortere viden og præsentere viden på en måde og på et tidspunkt, hvor det passer vores medlemmer. I takt med at virksomhederne og kunderne/forbrugerne ændrer sig stadig hurtigere og måske også mere uforudsigeligt, jo større krav er der til ledelsen og medarbejdernes kompetencer. Tiden til at lære sig nyt er mere knap og det er her vi hjælper til.

Fokus mod fremtiden

Kan man med et trylleslag få din virksomhed til at præstere bedre? Det ærlige svar er, nej. Det vil kræve en vedvarende og lang indsats over en bred front. Det der driver forandringerne er mennesker, og det der ofte bremser forandringerne er mennesker. Ingenting forandrer sig i en virksomhed, før medarbejderne og lederne forandrer sig. Det er overraskende, hvor lang tid det tager for mange ledere og medarbejdere at skifte ”mindset”. Alle ved, at fremtidens forsyningskæder bliver stadig mere komplekse, alle ved at ny teknologi er her, og der kommer mere i en rasende fart, alle ved, at nye kompetencer er påkrævet, og alligevel ændre vi kun vores ”mindset” ganske langsomt.
Det at kunne forandre sig hurtigt og skabe produktivitet, er nødvendigt for at kunne klare sig i konkurrencen. Når virksomhederne og det offentlige skaber øget produktivitet, giver det velstand og velfærd til samfundet. Forudsætningen for forandringer er den rette viden og en god portion motivation – i kombination.

effektivitet.dk – har mere end 70 ås erfaring med Industrial Engineering og Supply Chain Management

Der ligger en interessant historie bag etableringen af effektivitet.dk, som blev stiftet i 1948 under navnet Dansk Rationaliserings Forening, og som kunne få nogle til at tro, at ting går i ring. Den helt konkrete anledning til at foreningen blev etableret var afholdelsen af et kursus i ”Training within Industry” i 1947, hvor 8 deltagere havde så store fælles interesser omkring Industrial Engineering (som de selv benævner teknisk rationalisering), at fællesskabet udviklede sig til Dansk Rationaliserings Forening (også omtalt som DRF). Målsætningen for foreningen var, at arbejde for rationalisering, samt at søge ny viden ved at invitere ”industri-vismænd” – specielt fra USA. Gennem de personlige bånd, der knyttedes og den viden der indhentedes, fik foreningen direkte og indirekte en betydelig indflydelse på hele den industrielle udvikling ikke blot i Danmark, men også i Sverige og Finland.
Hurtigt kom virksomhedsbesøg blandt medlemmer og medlemsvirksomheder også til som en væsentlig aktivitet. Nogle gange kan man undres over, hvorledes historien gentager sig. I 2008 var de to stiftere af TWI-instituttet i USA, Bob Wrona og den erfarne TWI-instruktør Patrick Graupp hovedindlægsholdere på DRF’s 60-års jubilæumskonference. Dette TWI-institut blev stiftet i 2001 fordi stifterne genopdagede behovet for en effektiv jobinstruktion, arbejdsledelse og forbedringskultur på fabriksgulvet. Siden da har TWI-aktiviteten udviklet sig i foreningen til at omfatte en årlig TWI-konference (se program på side 26), uddannelser og netværk.
I 2009 skiftede foreningen navn til effektivitet.dk. Ordet rationalisering var begyndt at blive tillagt en negativ betydning og optrådte ofte i samme sætning som sparerunder, nedskæring, stramninger. Med det nye navn ville vi samtidig også gerne signalere mere positive elementer som produktivitetsforbedringer, optimering, innovation mm.

effektivitet.dk – en bredere opgavebeskrivelse for foreningen?

Den lille historie med TWI illustrerer meget godt den spændvidde, som en forening som effektivit.dk skal have. Foreningen skal på den ene side inspirere den enkelte produktionsleder med 50 medarbejdere til at videreudvikle sin produktion ud fra sit ståsted, og på den anden side skal foreningen inspirere COO’en med 30 fabrikker spredt rundt om i verden, 15 lagersteder og hastigt stigende krav til fleksibilitet, automatisering og digitalisering. Denne brede opgavebeskrivelse for foreningen indeholdes faktisk i ordet ”effektivitet”. For at forklare det, kan man stille spørgsmålet: ”Hvad hedder effektivitet på engelsk?” Det rette svar kan også gives på engelsk: ”Well, it depends…”. For ja, det afhænger af situationen. De to ord man kan vælge imellem er efficiency og effectiveness. På dansk kalder man det, i mangel af bedre, indre og ydre effektivitet. Den indre effektivitet er, hvad man normalt vil tænke på som effektivitet, altså det at være effektiv i den måde man udfører ting på, altså at gøre tingene rigtigt og uden spild. Man kunne måske endda bruge ordet ”rationel” her. Den ydre effektivitet handler om at gøre de rigtige ting. Denne type effektivitet har således klare koblinger til strategier, til design af produktions- og logistiksystemer og til at forstå sine kunder rigtigt.