Operation Management Øst afholdte sidste møde hos Valcon A/S i deres nye lokaler centralt i København.
Målet er, at vi netværksdeltagere får en masse erfaring og læring, som vi kan gøre brug af, når vi kommer ”hjem”. Udover at vi mødes, netværker med hinanden og udvider vores viden om hinandens kompetencer, er agendaen typisk:

  • Velkomst (inkl. frokost).
  • Guidet tour i virksomheden.
  • Indlæg omkring projekt/problemstilling.
  • Sparring/input på problemstilling.
  • Bordet rundt – hvad er der sket af nye ting hos hinanden?
  • Planlægning af kommende møder – hvilke virksomheder kunne være interessante at besøge?

Vi afholder 4 møder årligt, typisk et hvert kvartal en torsdag eftermiddag. Det sidste møde på året i november afsluttes med en julefrokost, hvor vi får lidt mere tid til at tale sammen og lære hinanden bedre at kende.

Engagement og nysgerrighed

Besøget hos Valcon omkring Operation Excellence bar præg af en stor portion engagement og nysgerrighed. Der var inspiration og input til flere, som får mulighed for at anvende dele af det ”derhjemme”. Altid super når medlemmerne føler indlæg nærværende og målrettet. Det er også fedt at opleve den velvillighed, der er for at hjælpe og dele ud af erfaringer, og jeg ser allerede frem til næste møde, som vi er ved at planlægge pt.
Jeg vil også lige slå et slag, for den portion læring jeg tager med mig hjem, hver gang vi har været sammen i netværket. En læring og energi som også booster mig i mit virke. Og så skal jeg ikke glemme at nævne, det er fedt, at man har et netværk, man kan kontakte, hvis der opstår udfordringer, hvor der er behov for et fagligt eller personligt input.

Ole Torp, Management Consultant, Valcon, Vært og netværksleder

Praktiske indslag og teoretiske indlæg

Netværksmøderne i Operation Management Øst er en perfekt blanding af praktiske indslag og teoretiske indlæg, hvor eksperter på forskellige områder deler ud af deres viden.
Af de mere praktiske indlæg vi har gennemført den seneste periode, vil jeg fremhæve Lean praktisk implementering hos maskinfabrikanten Hardy, ERP implementering hos Forsvarsministeriet, Implementering af Forecasting systemer i retail industrien og så selvfølgelig inspirerende fabriksgulvsbesøg hos de individuelle netværksmedlemmer, hvor man virkelig kommer ind under huden på virksomheden og ser alle detaljer i virksomhedens værdikæde.
Vi gennemgår den virksomhed, vi besøger, fra forskellige vinkler. Der vil typisk være gennemgang af virksomheden ud fra nyigangsatte initiativer kombineret med besøg på fabriksgulvet.
Af de mere teoretiske indlæg vi har gennemført den seneste periode vil jeg fremhæve følgende: TWI (Training within industry) hos PostNord, Gennemgang af ERP systemer i skyen hos Columbus, Lean gennemgang ved lektor fra DTU, Six Sigma udrulning hos Norican (Disa) og endelig OPEX implementeringer hos Valcon.

Thomas Vest, Lead Solution Architect, Columbus Global, Netværksmedlem.

Er du interesseret i at høre mere?

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet på 7022 0004 eller info@effektivitet.dk for mere information om netværksgrupperne.

 

Næste møde den
29. november hos Unicon
Læs mere på side 50.