I efteråret 2015 skete der endeligt noget, som førte til en genskrivning af et par kapitler i Lean bogen: Det startede med en røffel fra Royal Unibrew over, at vi havde rådgivet dem om, at de skulle etablere automatisk dataopsamling på deres tappelinjer. Tappelinjerne har en meget høj hastighed, de er fysisk på størrelse med en halv håndboldbane, og der produceres på alle tider af døgnet. Vi fik røffellen, fordi omkostningen ved etablering af dataopsamling til OEE slet ikke kunne tjene sig hjem, og desuden ville det medføre, at tappelinjerne stod stille i længere tid, mens PLC styringerne blev udskiftet.
Den røffel fik os til at tænke over, hvordan vi kunne lave dataopsamling til en lav pris og med en teknologi, som lynhurtigt kunne implementeres. Ugen efter gik vi i gang, og ca 3 måneder senere havde vi lavet den første prototype af det, som i dag er markedsført under navnet Blackbird.online – en trådløs box med en sensor, som hele tiden udveksler informationer med en database på internettet. Royal Unibrew gav os lov til at afprøve systemet hos dem, og pludselig blev vi som konsulenter bombarderet med online rådata, stopårsager og operatør- kommentarer. Altsammen med en opløsning som vi aldrig havde drømt om, og installationen tog kun 3 timer.
For at bevise effektiviteten af let adgang til frisk data lavede vi et konsulentprojekt på bryggeriet, hvor forbedringerne udelukkende blev baseret på data, som blev samlet op automatisk. Royal Unibrew satte efterfølgende systemet op på alle deres produktionslinjer og bidrager i dag, sammen med andre kunder, løbende med input til videreudvikling af systemet. Blackbird anvendes i produktionsvirksomheder i 13 lande, herunder Japan og USA, og systemet har udviklet sig til at samle data og video op fra alle typer sensorer og processer.
Konklusionen er: Der er ikke noget nyt i at samle data op – det nye er, at det nu næsten ikke koster noget, og at det kan implementeres på få timer. Man skal stille spørgsmålet: Hvilken information vil markant kunne forbedre processen? Derefter skal man gå benhårdt efter at skaffe den information og indarbejde brugen af den i virksomhedens arbejdsrutiner.

Data er det nye guld, og trenden kaldes Industri 4.0

Der er ingen tvivl om, at data er det nye guld i virksomhederne: Landmændene tager billeder af deres marker, så de kan se, hvor der er behov for kunstgødning, Rolls Royce streamer data fra flymotorer tilbage til fabrikken og sælger brændstofoptimering til flyselskaberne. Medicinalvirksomhederne samler patientdata op, så de kan lave bedre behandlinger, og Elon Musk har på ingen tid næsten fået biler til at køre af sig selv. I centrum af det hele er data, som er samlet op og gemt, derefter raffineret og brugt til optimering.
Alt dette sker lige nu, fordi teknologien er blevet stabil og billig nok til, at det kan lade sig gøre, og trenden har fået navnet Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolution. Selve begrebet og navnet er opstået i Tyskland, og den tyske regering har lagt massivt pres på virksomhederne, for at de skal se at komme i gang med at gøre bedre brug af data. Budskabet er ”vær klar i 2025 eller vær historie i 2035”. I Danmark er vi ikke bagud. Mange virksomheder er godt i gang, og der er meget inspiration at hente hos f.eks. Grundfos, som har afsat folk og ressourcer til at finde ud af, hvordan de kan blive vindere i den kæmpe forandring, som hele industrien står over for. Den gode nyhed er: Teknikken bliver billigere, og transformationen starter med det simple spørgsmål: ”Hvilken information kan markant forbedre processen?”

Online data flytter beslutningerne frem

I emendo laver vi stadig klassiske målstyringstavler med pen-til-papir princippet, og det bliver vi nok ved med nogle år endnu. Men allerede nu kan vi se, at de kunder, som bruger Blackbird med let adgang til data, har en tendens til at lave løbende review af deres performance. De følger ganske simpelt dagligdagen tættere og kan nu reelt bruge Lean kata sætningen: ”Er vi foran eller bagud? Hvad er vores største problem?”. At dette ikke er en løs påstand, kan bevises ved at se reaktionen, når der en sjælden gang opstår tekniske problemer med Blackbird, og kunderne ikke kan se deres data. Inden for få minutter bliver vi ringet op. Vi har også oplevet at sidde i møde med kunder, som pludselig rejser sig op og går ud i produktionen, fordi de har set på deres telefoner, at produktionen holder stille. En anden styrke ved online data er, at man ikke er geografisk begrænset. Vi oplever, at virksomhedernes medarbejdere hjælper hinanden på tværs af landegrænserne, f.eks. fordi de har mulighed af at se stopårsager og videooptagelser af problemerne. På sigt vil målstyringstavler blive afløst af skærme, fordi de kan vise flere medier, bruges til Skype, blande data fra forskellige kilder, og sidst men ikke mindst, vise helt friske informationer og relevante mål.
Lær at se guldet via data fra de gyldne stunder
I klassisk Lean lærte vi at bruge spildtyperne til at finde forbedringer. I SixSigma lærte vi at se variation som starten på forbedring. ”Lean 4.0” er i princippet SixSigma 4.0, for vi skal lære at se efter guldet i de gyldne timer, de gyldne batches og de gyldne cyklustider. At noget er gyldent betyder bare, at det er vores rekord, det bedste vi har lavet til dato. Når der er let adgang til data, så er det ikke svært at finde rekorden i produktionen. Værdien ligger i at finde ud af hvilke omstændigheder, som gjorde det muligt at sætte rekord, og så prøve at påvirke fremtidige produktioner til at have de samme eller endnu bedre forhold. Man kan også starte i den anden ende og se på bundrekorder og analysere, hvorfor de opstod. Det er også værd at tænke over hvilken batch eller produktion, som i virkeligheden var den bedste. Det er i sidste ende den batch/produktion, der gav mest værdi på virksomhedens bundlinje, som er den bedste, og ikke nødvendigvis den batch som gav det højeste udbytte, men som tog 5 timer ekstra at lave.

Byg kvalitet ind i processerne

Lean og industri 4.0 kommer også hinanden i møde er ved at bruge teknologi til at undgå spild. De fleste virksomheder kender og bruger forebyggende vedligehold. Med Industri 4.0 vil det være muligt for de fleste at gå videre til det, vi kan kalde forudseende vedligehold eller ”predictive maintenance”. Det forudseende består i, at produktionsudstyret nu billigt kan eftermonteres med sensorer, som tidligt kan fornemme, om udstyret er på vej væk fra sin optimale tilstand. Vi kender det fra vores biler, hvor bilen selv tænder alle mulige advarselslamper for at undgå, at vi en dag holder helt stille på vejen. Udstyret i produktionsområder er i dag sjældent udstyret med sådanne tidlige advarsler, men med Industri 4.0 bliver det let – og billigt – at eftermontere vibrationsmålere, temperaturmålere, effektmålere m.v. Så er det bare at fastsætte grænser og gribe ind, før at et lille problem udvikler sig til en katastrofe og en masse spild. I Blackbird har vi allerede gode erfaringer med dette, og vi tror, at det bliver et kæmpe indsatsområde i fremtiden, og noget man skal bygge ind i kravene til de næste maskiner, som skal købes.
Organisationen skal kunne følge med
Med industri 4.0 får vi smidt alle de informationer i nakken, som vi kan ønske os, men det forholder sig med al data på samme måde som med vægten: Man taber sig ikke af at få at vide, hvor tung man er. Det er adfærdsændringen, som giver effekten. Det er først her, det bliver rigtig svært. Vi er mange, der ved, hvor svært det er at få organisationen til at bruge målstyring, og hvis man nu også skal til at bruge online data, så kan det godt virke lidt skræmmende. I denne forbindelse er der to forhold, som gør sig gældende: For det første er det en styrke for brugen af data, at informationerne er friske, så teamet omgående kan se de faktiske forhold live på skærmen. Et andet forhold er, at de nye brugergrænseflader på telefoner og tablets gør det muligt for ”ikke eksperter” let og hurtigt at opsøge data, som tidligere krævede en mindre Nobelpris at få fat i. Vores erfaring i emendo og Blackbird er, at medarbejderne skal have en god forklaring på, hvordan data opstår, hvem der kan se data, og hvordan data vil blive brugt. Yderligere er der behov for lidt coaching i at huske at bruge data i produktionen, så man ikke falder tilbage i det gamle mønster, hvor dagen blev styret af mavefornemmelser.

Opsummering af nøglebudskaberne

Det er blevet billigt og let at samle data op fra processerne – og det bliver kun billigere i fremtiden. Data er det nye guld, og virksomheder vil kæmpe for at blive bedst til at udnytte data både i deres interne og eksterne processer. Guldet findes ved at se efter både top- og bundrekorderne i de informationer, som samles op, og prøve at efterligne eller forbedre de forhold, som gav en gylden rekord. Predictive maintenance kan spare os for en masse tabt tid, uplanlagt vedligehold og materialespild. Den største udfordring bliver at få organisationen med. Det vil kræve uddannelse og coaching.
Et sidste budskab er, at de virksomheder, som ikke formår at blive markant mere datadrevne, sandsynligvis vil mindske deres konkurrenceevne og forsvinde inden for de næste 15 år. Det gælder også konsulenthuse.