Frits Nygaard fra Dansk Industri har stået i spidsen for ”Leanrejsen”, som er udviklet i samarbejde med hans kolleger i Produktivitetsteamet i Dansk Industri. Og vi er mange, der beundrer Frits’ kompromisløse Lean tilgang. Jeg møder en afslappet Frits en fredag eftermiddag i Industriens hus til en snak om baggrunden for Leanrejse-konceptet, der er udviklet for at styrke danske virksomheders konkurrencekraft.

Karina Karsbøls oversættelse af ”The Machine”

Frits Nygaard fortæller: ”Helt tilbage i 1993 var vores kvalitetschef hos Radiometer på besøg hos Danfoss. Her delte de bogen: ”Princippet der ændrede verden” ud til lederne.” Den legendariske bog fra 1990 ”The Machine the changed the world”, skrevet af Jim Womack, Daniel Jones og Daniel Ross og oversat til dansk af Karina Karsbøl. Det er den første bog, der sammenligner principperne bag Toyotas succesfulde forretningsmodel TPS med vestens traditionelle måde at masseproducere på. ”Det var smart tænkt”, siger Frits, der dengang var produktionsdirektør hos Radiometer. ”Så vi købte også bogen og delte den ud til alle ledere, chefer og tillidsrepræsentanter i produktionen – og vi begyndte i 1994 så småt at arbejde med principperne under navnet ”Trimmet produktion”. Det var jo det, vi kaldte Lean dengang.”

Samarbejde med medarbejderne på Toyota manér

”Vi havde lige været igennem en fyringsrunde, fordi et udviklingsprojekt var blevet lukket ned, og det skabte selvfølgelig utryghed. Men bogens beskrivelse af samarbejdet mellem Toyotas ledelse og medarbejdere inspirerede os til at tage en diskussion af, ”tryghed i ansættelsen og fleksible medarbejdere” med tillidsfolkene. Vi opfandt begrebet ”job 2”, som betyder, at ca. en tredjedel af medarbejderne systematisk blev trænet i at udføre et job i en anden afdeling som supplement til deres normale job. Det betød, at vores produktionsplanlægning blev mere fleksibel, fordi vi kunne flytte folk rundt. Det kom der gode resultater ud af. Samtidig indgik vi i en tryghedsaftale, hvor vi var enige om at afhjælpe problemer med variationer i arbejdsmængden ved flytning af medarbejdere mellem afdelinger, frem for ansættelser og afskedigelser. Kun hvis hele produktionen var generelt for nedadgående, skulle vi reducere i medarbejderstaben.

På kursus med effektivitet.dk

I 2003 er Frits og hele chefgruppen fra Radiometers produktion på et Lean kursus på Cardiff Business School, som i øvrigt blev arrangeret af effektivitet.dk. ”Vi begynder at lave værdistrømme. Vi flytter rundt på arbejdspladserne, så vi får mindre intern transport, mere flow i produktionen, og vi får færre varer i arbejde. Så vi er faktisk godt i gang med Lean – på det tidspunkt i 2004, hvor Danaher overtager Radiometer og kommer med deres Lean værktøjskasse – Danaher Business System. En af de fordele, som jeg nød godt af med Danahers koncept var, at jeg som produktionsdirektør hos Radiometer kom ud til Kaizen events i andre Danaher virksomheder. Her lærte jeg de trin, vi skulle igennem hos Radiometer i arbejdet med den planlagte omlægning til Lean i alle produktionsafdelingerne. Jeg fik også min egen Danaher sensei, som jeg kunne sparre med, og da vi skulle i gang med at lave U celler, blev vi hjulpet af en erfaren leder fra en anden Danaher virksomhed. I Danaher systemet blev jeg i løbet af 18 måneder trænet, så jeg blev Master Black Belt i Balancing og Standard Work, og det blev mit speciale, og efterfølgende tog jeg med jævne mellemrum ud og underviste i
andre Danaher virksomheder. Her lærte jeg i øvrigt noget om kulturforskelle. Når du er i Danmark, så kan standardisering af arbejdspladser og metoder være en udfordring. Det er det nødvendigvis ikke andre steder i Danaher koncernen, hvor for eksempel tidsstudering af arbejdsprocesser ikke fremkalder nogen negative følelser”, fortæller Frits Nygaard.

Fritz Nyggard

Frits Nygaard underviser i ”Standardiseret arbejde” – et vigtigt element i ”Leanrejsen”.

Danaher Business System læringsmetode inspirerer til ”Leanrejsen”

I perioden 2010 – 2016 støttede Industriens Fond projektet ”Leanrejsen – en guide til Leanledelse” med op til 9,3 mio. kr. Frits Nygaard, som i dag er chefkonsulent hos Dansk Industri, fortæller: ”Der bliver skabt meget flotte resultater med Danaher Business System hos Radiometer, og idéen med, at man lærer Lean af hinanden på tværs af virksomhederne i Danaher koncernen, er god. Jeg kunne dog godt have ønsket mig et mere struktureret læringsforløb. Da vi derfor sammen med nogle danske virksomheder gik i gang med at udvikle ”Leanrejsen”, så arbejdede vi på tværs af virksomhederne og lærte af hinanden, men vi gjorde det på en struktureret måde”. Frits er projektleder på ”Leanrejsen” og Daniel Jones fra Lean Enterprise Academy – og medforfatter på både ”The Machine the changed the world” og ”Lean Thinking” – blev senere rådgiver på projektet, så det tunge skyts blev kørt frem. ”I de i alt 18 virksomheder, som deltog i projektet, arbejdede vi med fire Lean værktøjer om året i løbet af fire år – dvs. 16 værktøjer i alt. Det var dog ikke alle, der gennemførte hele forløbet. Fem virksomheder afprøvede alle værktøjer, og godt halvdelen kom halvvejs igennem.”

6 gratis Lean hæfter – hjælper din virksomhed på vej

Gennem forløbet har projektgruppen sammen med otte af virksomhederne udviklet Lean hæfter, metoder og værktøjer til arbejdet med Lean i en dansk kontekst. Hæfterne er en ledelsesguide for indførelse af Lean i følgende hovedfaser: Strateginedbrydning og opfølgning, omlægning, stabilisering, organisering og Lean kultur. Hver af hovedfaserne har en række trin, som implementeres med tilhørende værktøjer. Værktøjerne er udarbejdet med baggrund i Frits Nygaards egne Lean erfaringer som produktionsdirektør hos Radiometer både før og efter Danaher, suppleret med erfaringerne fra forløbet med de seks første virksomheder, som har deltaget længst tid i Leanrejsen. I alt seks hæfter er blevet udviklet under projektforløbet: Hæfte 0 beskriver de anvendte ord og begreber i værktøjerne til Leanrejsen. Hæfte 1 beskriver de forskellige faser i Leanrejsen, hvor formålet er at skabe overblik over processen og ledelsesopgaverne. Hæfte 2 beskriver, hvordan en kultur ændres trinvis, og hvordan den kan implementeres i samarbejde med andre virksomheder. Hæfte 3 omhandler den første fase i DI’s model for
Leanrejsen med strategiplanen som ledestjerne. Hæfte 4 går i dybden med konverteringen til Lean, som er fase 2 i modellen for Leanrejsen. Hæfte 5 går i dybden med stabilisering af Lean, som er fase 3 i modellen for Leanrejsen. Hæfterne guider virksomheden igennem en omlægning til Lean, og de ligger gratis tilgængelig på Dansk Industris hjemmeside.

Lean Læringskæder

Frits Nygaards idé med et Lean læringsforløb på tværs af virksomheder, sådan som det sker internt i Danaher koncernen, men i en mere struktureret form, stopper ikke med ”Leanrejsen”. Industriens Fond har bevilliget 5,3 mio. kroner i perioden 2014 – 2018 til en udbredelse af de læringsmetoder og værktøjer, som er udviklet i projektet ”Leanrejsen – en guide til leanledelse”. Formålet er at udbrede kendskabet af Lean-læringsmetoderne til flere danske virksomheder. På den måde får flest muligt gavn af den viden og de værktøjer, der er udviklet. De deltagende virksomheder uddanner hinanden i de forskellige værktøjer og metoder. Disse såkaldte læringskæder bygger på et kaskadeprincip, hvor hver virksomhed er forpligtet til at dele sine erfaringer med to andre virksomheder. Ligesom det gælder for ”Leanrejsen”, er det Dansk Industri, der er projektejer på ”Lean Læringskæder”. Jeg taler med Kinga Szabo Christensen, som er afdelingsleder i Dansk Industri – afdelingen Ledelsesudvikling og Produktivitet, som er inde over samtlige projekter i ”Lean Læringskæder.” Kinga siger: ”Som deltagende virksomhed i ”Lean Læringskæder” deltager du som gæst i en Lean virksomhed. Du implementerer Lean, og du underviser en ny virksomhed i Lean. Det særlige ved forløbet er, at det er praktisk, konkret og involverende.” I Læringskæder deltog 15 virksomheder, der har afholdt 41 kaizen events med udgangspunkt i 8 af de 16 værktøjer fra ”Leanrejsen”.
I artiklen ”LEAN DNA i fynske bremseklodser” kan du læse om SBS-Friction, som deltog i udviklingen af ”Leanrejsen”. SBS-Friction holder fortsat fast i Leanrejse-principperne, som er beskrevet i hæfterne, og virksomheden skaber flotte resultater år efter år. Så Frits Nygaards Lean værktøjer og læringsmetoder styrker fortsat dansk erhvervsliv.

Lean Læringskæder

Lean læringskæder for et Lean værktøj.