Værterne Sara Drensholt fra cLEAN, og Lars Chr. Flesjø fra produktionen startede dagen med en præsentation og introduktion til DFP-KA, og efterfølgende gennemgik man Novo Nordisk’s Lean strategi for området, og netværksmedlemmerne deltog aktivt med input ift. deres erfaringer med hvad de og deres virksomheder har af erfaring med at implmentere Lean agenter i teams.
Deltagerne blev efterfølgende opdelt i mindre grupper, hvor man hver især ivrigt drøftede, hvilke opmærksomheder de ville have, hvis de skulle implementere Lean agenter. Energien og engagementet fra deltagerne var i top, og der var masser af interessante input fra deltagerne, som værterne efterfølgende vil arbjede videre med.

Sara Drensholt og Lars Chr. Flesjø udtaler

”Besøget gav nogle gode konkrete input på hvad øvrige virksomheder har af erfaringer, samt gode input til, hvad vi kan gøre ift. når vi imlementerer lean agenter i teams. Og en god pointe fra deltagerne var at vi skal sikre engagement hos teamlederne, såfremt vi skal lykkes med Lean agenter og ligeledes vigtigt at teamlederne får fortalt formålet med rollen, da de skal være med på rejsen, for ikke at føle de bliver den udstøtte.”
Prioritering af netværk
Simon Kristensen fra Flügger var med til mødet og udtaler: ”Jeg er glad for, at jeg har prioriteret dette netværksmøde, det har været meget udbytterigt.”

Åben atmosfære

”Der var en god og åben atmosfære og åbenhed under netværksbesøget fra Novo’s side, til at dele erfaring, med ex. tavler (problemløsning og målstyring). Anlægget vi skulle ud og se havde nedbrud, men vi så nogle andre produktionsanlæg, som også var næsten fuldautomatiske. Der var god energi og vilje til at give noget tilbage, da vi skulle hjælpe med bidrag til Novo’s case hvilket er i god tråd med gruppens koncept om at både værtsvirksomheden og
netværksdeltagere får en masse erfaring og læring med hjem, som vi kan gøre god brug af hjemme hos ”os selv”. Udover det at vi mødes og netværker med hinanden og skabe gode forbindelser” fortæller netværksleder Per Albrektsen, PostNord.

Næste møde

Næste møde i Lean Supply Chain er den 4. december hos Dansac.
Vært: Martin Kaas, Lean Facilitator