Nyt værktøj hjælper til at identificere kommercielt værdifulde varenumre ved hjælp af statistisk forecasting

Produktlivscyklus gav idé til forecasting

Den internationale transport og logistikvirksomhed DSV har i en årrække haft et fast samarbejde med PARC Institute of Manufacturing, Logistics and Inventory ved Cardiff University. Med udgangspunkt i en gammel idé om at kunne forudsige en optimal lagerbeholdning baseret på et produkts livscyklus, arbejdede Mike Wilson, DSV, og medarbejdere og studerende ved PARC Institute på forskellige research-projekter for at designe et funktionelt beregningsværktøj, som kunne levere brugbare og præcise prognoser. Værktøjet fik arbejdstitlen D2ID.

I et studie baseret på varelagerdata fra en af DSVs kunder fandt man, at for 69% af en given produktportefølje kunne salget forecastes statistisk med en fejlmargin på mindre end 15%. Med historiske rødder i symaskineproduktion afsætter denne virksomhed i dag komponenter og services inden for printerudstyr, symaskiner, maskinelt værktøj og online karaoke-systemer.

D2ID kan i eksemplet give et statistisk forecast på 46,5% af det totale antal varenumre. Netop denne del af varenumrene repræsenterer 99,7% af salget (for det seneste halve år på beregningstidspunktet). D2ID giver samtidig virksomhedens indkøbsafdeling mulighed for hurtigt at identificere de varenumre, hvor salget ikke kan forecastes statistisk, i dette tilfælde 53,3% af varenumrene, som altså repræsenterer mindre end 0,3% af salget.

Da beregningsværktøjet kan afsløre en fremtidig mere optimal lagerbeholdning og salgsværdi fordelt på varenumre, vil det give virksomheder mulighed for at fokusere effektivt på de mest kommercielt værdifulde produkter.

Fejlprocent i forecast over seks måneder ved anvendelse af et markedsledende og sammenligneligt forecasting-værktøj

Fejlprocent i forecast over den samme periode med resultat af PARC og DSVs D2ID-metode

Tabel over resultater efter en periode på et halvt år

Kvalitet i DSVs rådgivning skærpes

Da kandidatstuderende fra PARC Institute i samarbejde med DSV-medarbejdere brugte D2ID-modellen til at forecaste ovennævnte kundes fremtidige optimale lagerbeholdning, valgte virksomheden at forlænge sin rådgivningsaftale med DSV. Graden af nøjagtighed i prognosticeringen forbedres fortsat, men man har allerede i nogen tid været klar over det høje kvalitetsniveau, da prognoserne i studiet har været matchet op mod resultater fra et markedsledende modelleringsværktøj. Her har D2ID vist sig som det mest pålidelige værktøj til prognosticering.

På nuværende tidspunkt foretager DSV reduktioner i sin kundes lagerbeholdning baseret på den nye beregningsmetode og man forventer yderligere besparelser i form af reduceret tidsforbrug. DSVs forecasting af lagerbeholdninger generelt forventes at blive mere præcis og mindre tidskrævende, i takt med at Mike Wilson og hans DSV-team vil kommercialisere brugen af D2ID og udvikle værktøjets brugervenlighed. I mellemtiden samarbejder DSV med flere kandidatstuderende for at kunne operere D2ID på en større skala.

Referencer

Om PARC Institute: https://www.cardiff.ac.uk/parc-institute-manufacturing-logistics-inventory

Om DSVs engagement i PARC Institute: https://www.cardiff.ac.uk/parc-institute-manufacturing-logistics-inventory/about-us/history

Om DSV: https://www.dsv.com/en/about-dsv