APICS BASICS kursus beskriver de grundlæggende definitioner og koncepter for styring af materialer gennem forsyningskæden. Sammenhængen mellem de væsentligste aktiviteter, der foregår fra leverandør til kunde, gennemgås. Endvidere beskrives forskellige produktionssystemer, forecasting, planlægning, indkøb, lagerstyring, distribution, kvalitet, Lean og flaskehalsstyring.
Med dette kursus opnås en god platform for Supply Chain Management samt internationalt anerkendt terminologi og sprog for at kunne kommunikere præcist og målrettet omkring produktion og logistik i egen virksomhed og i samarbejde med leverandører og kunder.
Kurset kan afsluttes med eksamen, som giver certifikat fra APICS.

Kursusindhold

  • Explain the role, objectives and responsibilities of materials management.
  • Describe basic forecasting principles and techniques.
  • Explain the functions of production planning and master scheduling.
  • Explain the role of material requirements planning in the planning process.
  • Describe the objectives of capacity management and the way it relates to priority planning.
  • Describe the purpose of inventory and the objectives of inventory management.
  • Define purchasing, purchasing objectives, and the purchaising cycle.
  • Demonstrate how lean and six sigma and quality control tools can reduce lot size, lead time and work in progress.
  • Explain the role of theory of constraints and constrains management.

Dato & sted for BASICS
Dato: Den 28.-29. januar + 7.-8. marts
Sted: København

BASICS hos Coloplast – en spændende mulighed for lærerigt samarbejde

Internt virksomhedskursus I BSCM – Basics of Supply Chain Management

Til gennemførelse af et BSCM kursus på dansk i efteråret søger Coloplast, firmamedlem i effektivitet.dk, en eller flere samarbejdspartnere. Målet er i første omgang at etablere et internt arrangeret kursus, hvor virksomhederne i fællesskab sammensætter et studiehold på tværs af virksomhederne. Ideelt set kan undervisningen foregå på skift mellem virksomhederne, alternativt lægger Coloplast gerne lokaler til.

Interesseret
Hvis du eller din virksomhed har interesse i ovenstående, bedes du kontakte Stine Høegh, 7022 0004 eller stine@effektivitet.dk.