MADE blev etableret som forening i 2014 med visionen at skabe produktion i verdensklasse via et tæt samarbejde mellem virksomheder, forskningsmiljøer, fonde og foreninger. Fra start af har MADE haft tre overordnede indsatsområder: Forskning, Innovation og Uddannelse. Forskningen, der altid tager udgangspunkt i konkrete virksomhedsbehov, er organiseret inden for forskningsplatforme af tre til fem års varighed.
Innovationsindsatsen skal sikre, at den i forskningen udviklede viden og teknologi kommer bredt ud i dansk industri via åbne innovationsaktiviteter og tilbud målrettet SMV’er. Med uddannelsesindsatsen er MADE på tværs af uddannelsesinstitutioner med til at forme fremtidens uddannelser inden for produktion, fx via erhvervsakademierne.
MADE har flere års erfaring som innovationsnetværk og får nu med den nye udnævnelse som national klynge mulighed for at fortsætte arbejdet med at sikre verdensklasse produktion i Danmark. Udpegelsen sker som en del af strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023, hvor Danmarks Erhvervsfremmestyrelse har valgt de erhvervs- og teknologiområder, som fremtidens offentligt finansierede klyngeindsatser skal fokusere på (se artikel om Innovationskraft via 14 nye klynger).

”Vi er stolte over udpegningen af MADE som ny national klynge for avanceret produktion, og vi vil gå ydmygt og flittigt til den store opgave, der er blevet betroet os. Vi vil sikre et endnu stærkere samarbejde på tværs af landet med fokus på at bygge bro mellem klyngen og de regionale erhvervshuse. Det skal ske for at sikre verdensklasse produktion i alle dele af Danmark,” siger MADE’s formand Morten Buhl Sørensen, der er Senior Vice President Supply Chain i Danfoss Drives.

Styrkeposition: Produktion

Klyngeorganisationer spiller en vigtig rolle ved at facilitere og fremme samarbejde i økosystemerne inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. MADE er udpeget som ny national klynge for avanceret produktion, hvilket dækker værdikæder inden for fremstillingsindustri, produktionsvirksomhed og automationsteknologi. Et væsentligt delsegment består af virksomheder inden for fremstillingsindustrien.
MADE skal som klynge:

  • Understøtte styrket produktivitet gennem øget innovation, videndeling og tværsektorielt samarbejde mellem produktionsvirksomheder og videninstitutioner.
  • Udnytte mulighederne i industri 4.0-teknologier.
  • Styrke digital produktion og anvendelse af nye avancerede materialer gennem samarbejde mellem produktionsvirksomheder og danske forskningsmiljøer inden for materialeteknologi.
  • Understøtte eksportparathed og internationale partnerskaber, især i delbrancher med lav internationaliseringsgrad.

MADE’s rolle som den værdigivende one-stop shop for danske produktionsvirksomheder bygger på et produktionsfokuseret, nationalt netværk af virksomheder og videninstitutioner, der deler viden og erfaringer på tværs. MADE har opbygget sin netværksskabende profil omkring en kultur båret af tillid, høj faglighed og professionel governance. Fagligheden i MADE udspringer af et omfattende samarbejde med mange videninstitutioner på tværs af landet, herunder fem universiteter, tre GTS’er, DAMRC og fire uddannelsesinstitutioner.
MADE har siden etableringen i 2014 opbygget et fundament af viden, som er under stadig videreudvikling. Det er sket og sker via fem store indsatser, nemlig tre forsknings- og innovationsprogrammer: MADE SPIR, MADE DIGITAL og MADE FAST (se separat artikel), samt MADE Materiale programmet (2019-2023) og ’Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion’ (2019-2020).
Det er denne viden, som er skabt gennem industriel forskning i aktuelle behov og udfordringer hos danske virksomheder, som MADE via en vifte af klyngeaktiviteter breder ud til endnu flere danske små og store virksomheder. Det skal også samtidig styrke brobygningen mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

MADE’s udbud af aktiviteter og projektmuligheder har således til formål at dække fire primære virksomhedsbehov:

  1. Adgang til state-of-the-art avanceret produktionsviden og til andre virksomheder og eksperter samt hjælp til udvikling og test af nye avancerede produktionsløsninger.
  2. Adgang til og deltagelse i den nyeste forskning inden for avanceret produktion med andre virksomheder.
  3. Viden om – og hjælp til – at udvikle og teste nye materialeløsninger i avancerede produktionsapplikationer.
  4. Adgang til internationale partnere i verdensklasse, viden og EU-finansiering.

Det sker via en pallette af aktiviteter, herunder OpenLab besøg, Innovationskonferencer, Demonstrationsprojekter m.m .

Som noget nyt vil vi i tæt samarbejde med erhvervshusene tilbyde, at vi kommer ud i små og mellemstore virksomheder og tilbyder sparring til konkrete forbedringer, som kan realiseres inden for en arbejdsuge. Vi har partnere over hele landet, og med det nye samarbejde får vi et endnu stærkere lokalt aftryk. Det er vi rigtig glade for,”

siger MADE’s direktør, Nigel Edmondson.

Link til det internationale

MADE har fokus på danske produktionsvirksomheder, og på hvordan et målrettet samarbejde med forsknings- og innovationspartnere i Danmark kan bidrage til at sikre både konkurrencedygtighed og bæredygtighed. Men det betyder ikke, at der kun tænkes og handles nationalt. Ønsket om at bevare og udvide produktionen lokalt gælder overalt i Europa, og i øvrigt også de fleste andre steder i verden. MADE søger derfor også at skabe kontakt til udenlandske innovationsmiljøer og virksomheder især i Europa, hvor der arbejdes med lignende udfordringer, og hvor der kan udveksles viden og hentes inspiration. Det sker bl.a. via deltagelse i udvalgte EU-projekter omkring Fremtidens fabrikker (www.ADMA.ec), bæredygtighed (www.C-Voucher.eu) og Robotter (www.Robotunion.eu).
MADE er også anerkendt som såkaldt Digital Innovation Hub (DIH) og samarbejder med lignende DIHs i Europa. Fra 2021 udnævnes i hele Europa et antal såkaldte EDIH (European Digital Innovation Hub), der vil kunne modtage støtte fra EU-programmet Digital Europe 2021-2027. I Danmark udvælges 3-5 EDIH’er der får hovedsæde i udvalgte Erhvervshuse. Her vil MADE også spille ind med sit netværk og services relateret til produktion.

Læs mere www.made.dk og tilmeld dig MADEs nyhedsbrev – www.made.dk/nyhedsbreve/ eller skriv til os på info@made.dk.