Før stod vi stærkt. Nu kommer vi til at stå endnu stærkere. Nogenlunde sådan kan man opsummere fusionen mellem tre regionale maritime klyngeorganisationer og Transportens Innovationsnetværk, der skal arbejde sammen om at løfte Det Blå Danmark og hele transportkæden.
Maritime & Logistics Innovation Denmark hedder den nye organisation – i daglig tale MARLOG.
”Vi vil være til stede på tværs af hele landet og klar til at understøtte virksomhederne – specielt inden for den grønne omstilling, digitalisering og adgangen til kvalificeret arbejdskraft,” siger Mikkel Navarro Hansen, der er udnævnt til direktør for MARLOG.
Maritime erhverv og logistik udgør en solid erhvervsmæssig styrkeposition i Danmark med førende virksomheder, som eksporterer og transporterer deres produkter og ydelser til hele verden. MARLOG skal støtte op om denne styrkeposition i samarbejde med erhvervet, myndigheder og videns- og uddannelsesinstitutioner.

En stærk organisation – fra dag 1

Idéen om det øgede samarbejde på tværs af landet kommer fra den tidligere regering, der i 2018 besluttede, at der skal være færre erhvervsklynger i alle brancher.
MARLOG bygger således på et stærkt fundament fra de tre maritime klynger fra Nordjylland, Fyn og Sjælland samt Transportens Innovationsnetværk. De fire organisationer har slået deres kræfter sammen og skal fremover dele viden, udvikle fælles projekter, koordinere deres indsats, søge fælles projektpenge og i det hele taget lægge alle deres kompetencer sammen. Til gavn for virksomhederne i Det Blå Danmark og hele transportkæden.
Målet er, at Danmark også i 2030 har et af verdens stærkeste maritime og logistik erhverv, som går forrest på vejen mod CO2-neutral skibsfart og sikrer innovation i hele transportkæden.
”MARLOG vil lægge godt fra kaj med mange medlemsvirksomheder, en stor projektportefølje og mange aktiviteter lige fra første dag,” siger Peder Gellert Pedersen fra DFDS, der er bestyrelsesformand for MARLOG.
”Og så har vi ikke mindst et stærkt og kompetent hold medarbejdere, der er klar til at arbejde med innovation og udvikling i erhvervet,” siger han.

Fælles løsninger på fremtidens udfordringer

Den nye klyngeorganisation får hovedkvarter i København og afdelinger rundt omkring i landet til at sikre nærhed og lokal tilstedeværelse og for at udnytte al den viden og erfaring, der er opbygget i de oprindelige mindre organisationer.
”Fra vores hubs i Frederikshavn, Esbjerg, Svendborg, København og Rønne er vi aldrig særlig langt væk,” siger direktør Mikkel Navarro Hansen.
”Det gælder, hvad enten man er maritim udstyrsproducent, logistikvirksomhed, rederi, havn, skibsdesigner eller hvilken som helst anden virksomhed, der vil arbejde for erhvervets udvikling. Vi glæder os alle til samarbejdet.”
Det samme gør bestyrelsesformand Peder Gellert Pedersen. Han håber, at den nye fælles indsats kan bidrage med løsninger og muligheder indenfor nogle af tidens afgørende udfordringer, når det gælder klima, miljø, cirkulær økonomi, digitalisering, automatisering.
”Jeg ser frem til, at branchen støtter op om MARLOG, at virksomheder og andre interessenter melder sig ind og byder ind med konkrete projektideer, som kan være med til at løfte udfordringer og forløse potentialer til gavn for erhvervet i hele Danmark, ” siger Peder Gellert Pedersen.
”På den måde kan vi løfte i flok fremfor som enkeltvirksomheder.”

SÅDAN LYDER DET I STRATEGI FOR DECENTRAL ERHVERVSFREMME 2020-2023:

”Maritime erhverv og logistik dækker hele værdikæden fra produktion og udvikling af udstyr og teknologi til management, service i forbindelse med den maritime sektor og logistik fra global afsender til modtager. Det omfatter søtransport, end-to-end-
logistikløsninger på tværs af land og vand og i luften og relaterede gods- og persontransportområder med beslægtede behov og potentialer for udvikling og innovation. Desuden omfattes maritim industri, havne, udstyrsproduktion og decommissioning.”

Fakta om MARLOG

MARLOG er Danmarks officielle klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik og arbejder for Danmark som et bæredygtigt og innovativt førende kraftcenter indenfor erhvervet. MARLOG arbejder for at fremme en øget konkurrenceevne for de maritime erhverv og logistik gennem innovation, transformation og kompetenceudvikling. MARLOG understøtter virksomhedernes grønne omstilling, digitalisering og adgang til kompetente medarbejdere. MARLOG skaber værdi ved at hjemtage viden, facilitere netværk og initiere nye samarbejder på tværs af hele erhvervet og relevante sektorer. MARLOG er etableret i 2020 og organiseret som en forening med hubs i København, Frederikshavn, Svendborg, Esbjerg og Rønne. MARLOG har 25+ ansatte og er guldcertificeret i henhold til EU’s fælles klyngeinitiativ ECEI. Læs mere på www.marlog.dk

EN STÆRK BESTYRELSE TIL EN STÆRK ORGANISATION

• Peder Gellert Pedersen, Executive Vice President, Ferry Division DFDS (formand)
• Jytte Ravn Jyrkinewsky, Chief Engineering Officer, Odense Maritime Technology (næstformand)
• Lars Henrik Hejlesen, Senior Manager, MAN Energy Solutions
• Morten Brandborg, Managing Director, Wärtsila
• Søren Nørgaard Thomsen, CEO, Blue Water Shipping
• Pia Ankerstjerne, CEO, MARTEC
• Jens Roedsted, Director, FORCE Technology
• Erik Østergaard, CEO, Dansk Transport og Logistik
• Anne Steffensen, CEO, Danske Rederier
• Jenny Braat, CEO, Danske Maritime
• Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne