For dig med et solidt kendskab til Lean

Netværksgruppen for Lean i Service og Administration dækker medlemmer fra hele landet og på tværs af brancher. Deltagerne forudsættes at have et solidt kendskab til Lean også i strategiske sammenhænge, samt at have et ønske om at udvikle og dele egen viden.

Møderne i netværksgruppen er struktureret således at deltagerne aktivt bidrager med viden, synspunkter og erfaringer i forhold til konkrete emner. Emnerne er defineret af værtsvirksomheden, som ønsker netværksgruppens bidrag til specifikke problemstillinger.

Gruppens medlemmer kan ligeledes foreslå emner til behandling og samtlige diskussioner og input samles i et katalog, som både er til gavn for værtsvirksomheden og for netværksgruppens medlemmer. Gruppens medlemmer opfordres også til at bruge hinandens viden mellem møderne.

Mødefrekvens

Deltagelse i denne netværksgruppe kræver, at man er aktivt bidragende og prioriterer at deltage i møderne som afholde 4-6 gange årligt.

effektivitets sekretariat sørger for det praktiske i forhold til møderne, herunder indkaldelse, opfølgning på deltagerne m.m.

Et værdifuld netværk

Læs her artiklen: Et værdifuldt netværk – til dig med solidt kendsbab til Lean Service og Administration fra Effektivitet nr. 1, 2018.

Pris

Det koster kr. 3.000,- ekskl. moms om året  at være med i en netværksgruppe. Derudover skal man være medlem af effektivitet.dk – enten via et firmamedlemskab (kr. 5.450,- ekskl. moms om året) eller et personligt medlemskab (kr. 1.250,- ekskl. moms om året).

Medlemmer

Følgende firmaer er repræsenteret i gruppen:

Jyske Bank
Nordea, Financial Crime Change Program

Gruppeleder

Lars Lanzky Otto, Senior Business Process Expert, Nordea, Financial Crime Change Program

Lars Lanzky Otto har en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør og har i  hovedparten af sit arbejdsliv arbejdet med optimering i forskellige sammenhænge.  Gnisten blev rigtig tændt, da han i perioden 2001-2004 var udstationeret for  Novo Nordisk i Japan. Her oplevede han et samfund der er gennemsyret af hele  tiden at finde de bedste metoder og løsninger, som et middel til at levere den  bedste kundeoplevelse.

Disse erfaringer har han efterfølgende anvendt ifm. cLEAN implementering i  Novo Nordisk, hvor fokus primært var på tværorganisatoriske administrative  sagsforløb. Dette blev springbrættet til at han i 2008 skiftede til BRFkredit, hvor han har arbejdet med optimering af tværgående arbejdsgange (Operational  Excellence) i hele organisationen. I 2015 skiftede han til Nordea Liv og Pension,  hvor han arbejder med tværgående optimering med udgangspunkt i at det centrale  IT system samtidig udskiftes. Lars har praktisk erfaring med de fleste Lean  metoder og værktøjer og bliver drevet af at skabe gode og holdbare løsninger.  Når det lykkes, er det muligt at skabe bedre kundeoplevelser, mere tilfredse  medarbejder og lavere omkostninger. Nu arbejder han som Senior Business  Process Expert i Nordea, Global Financial Crime Prevention.

Kontakt: lars.otto@nordea.dk eller mobiltelefon: 4198 0144.

 

Et udpluk af netværksmøder

På besøg hos Nordea

Den 21. marts var gruppen på besøg hos Nordea. Dagens emne var: Skab stabilitet – men hvordan?
Nordeas Financial Crime Prevention Program har kørt som et projekt i mere end 2 år, samtidig med at der er opbygget en driftsorganisation. Ved årsskiftet blev program- og driftsorganisation slået sammen, og målet er få skabt et stabilt setup. Men der er mange interesser som skal plejes, og det er ikke alle, som peger i samme retning.

Løbende forbedringer hos Jyske Bank

Den 4. december var gruppen hos Jyske Bank. Temaet var: Ledelsens rolle i forhold til vedholdenhed og gevinstrealisering.

På besøg hos SKAT –  en organisation underlagt stor offentlig bevågenhed

Den 20. september var gruppen på besøg hos SKAT.

Temaet var: Styringstavle på afdelingsniveau (kundeservice med 1.800 medarbejdere) og gruppearbejde vedr. proces-KPI og procesgovernance.

På besøg hos Bisnode Denmark

Den 24. maj var gruppen hos Bisnode Denmark. Temaet var: Etablering af et aktivt procesejerskab med udgangspunkt i Bisnodes konkrete erfaringer og udfordringer med Gluu procesværktøj.

Bliv medlem

Ønsker du medlemskab af en netværksgruppe, kan du kontakte sekretariatet på info@effektivitet.dk eller 7022 0004.