Netværk der fokuserer på ledelse af logistikfunktionen

Operations Management Øst – Logistik, SCM og Ledelse- en netværksgruppe som fokuserer på ledelse af logistikfunktionen.

Emnekreds

Interessefeltet kendetegnes ved logistik og ledelse i bred forstand. Typiske emner er:

  • Den strategiske sammenhæng mellem logistik og virksomheden i øvrigt
  • Logistik-strategi
  • Styringskoncepter
  • Supply Chain Management
  • Implementering af ERP-systemer
  • Lean og ledelse af Lean-projekter
  • Udvikling af forretningsprocesser
  • Forandringsprojekter og forandringsledelse

Deltagerne

Der er ca. 20 deltagere i gruppen. Den typiske deltager har flere års erfaring i stillinger som produktionschef, logistikchef, projektleder eller lignende, og er bosiddende indenfor rimelig køreafstand af København.

Mødefrekvens

Gruppen arrangerer typisk 4 møder om året, hvor gruppen mødes dels på “egne” virksomheder, dels andre interessante steder. De fleste møder tilrettelægges som eftermiddagsmøder, 15-18 i Storkøbenhavn.
Et møde består typisk af et oplæg, en rundvisning og efterfølgende diskussion af emnet og implikationerne heraf for de repræsenterede virksomheder. Møderne kendetegnes ved et stort aktivt engagement fra deltagerene. Diskussionen bliver konkret og relevant, fordi den tager afsæt i deltagernes egen situation og det ganske gode kendskab, som deltagerne har til hinanden indbyrdes.
Mellem møderne udveksles informationer etc. i netværket via e-mails og direkte kontakter mellem deltagerne. Gruppen er selvstyrende, og alle deltagere har derfor god mulighed for at påvirke gruppens aktiviteter.

effektivitet.dk’s sekretariat ordner det praktiske i forbindelse med møderne, herunder indkaldelse, opfølgning på deltagere, m.m.

Pris

Det koster kr. 3.000,- ekskl. moms om året  at være med i en netværksgruppe. Derudover skal man være medlem af effektivitet.dk – enten via et firmamedlemskab (kr. 5.450,- ekskl. moms om året) eller et personligt medlemskab (kr. 1.850,- ekskl. moms om året).

Medlemmer

Følgende firmaer er repræsenteret i gruppen:

Hardi International A/S
Unicon
Valcon A/S

Gruppeleder

Ole Torp, Management Consultant, Valcon A/S

Ole Torp har en baggrund som ingeniør fra Ålborg Universitets Center med speciale indenfor produktionsstyring (1990). Han har været i flere funktionschefstillinger indenfor kvalitet & it i industrivirksomheden over i konsulentbranchen med en mindre afstikker til Maersk Procurement. Han er nu managementkonsulent hos Valcon de sidste +6 år med speciale indenfor supply chain med fokus på indkøb og Lean. Han har arbejdet med alle områder af indkøb – fra genforhandling / cost cutting til store transformationsprojekter med udvikling af indkøb i alle dimensioner. Hans kunder er både indenfor det offentlige som det private, her med fokus på bla. pharma, fødevare samt forsyningsselskaber.

Kontakt: ot@valcon.dk eller mobiltelefon: 2047 9137.

Et udpluk af netværksmøder

På besøg hos Unicon

Den 29. november var gruppen hos Unicon, hvor emnerne bl.a. var:
  • Operational Excellence – hvordan kan jeg anvende det i min virksomhed?
  • Supply Chain next level assessment – eksempel på hvordan man kan tage temperaturen på ”rigets tilstand”, og hvor der kan/skal sættes ind.

Operational Excellence hos Valcon

Den 13. september var gruppen hos Valcon. Fokus var på implementing af operational excellence. How to optimize shop floor by coaching.

På besøg hos DISA

Den 22. marts var gruppen på besøg hos DISA. Temaet var DISA Industries Lean-rejse.

Optimering af intern supply chain hos FMI

Den 30. november var gruppen på besøg hos FMI – Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Temaet var: Optimering af intern supply chain. Nuværende betingelser, fastlæggelse af ny strategi for styring og udfordringer undervejs i forløbet.

Bliv medlem

Ønsker du medlemskab af en netværksgruppe, kan du kontakte sekretariatet på info@effektivitet.dk eller 7022 0004.