Indbydelse til kick off på ERFA netværk vedr. Process Mining i effektivitet.dk

 

Process mining handler om at bruge de data, som IT-systemerne lejrer til at skabe mening og overblik over, hvordan processerne faktisk forløber.

Med digitaliseringen, stadigt flere data og større og større regnekraft er der ingen tvivl om at Process Mining er kommet for at blive. Over de kommende år vil vi opleve, at Proces Mining i 2020’erne kommer til have samme betydning for proceskortlægning, som Value Stream Mapping havde i 2000’erne.

Men hvad er Process Mapping egentlig? I korte træk er det et overblik over faktiske processer (ikke processerne, som du tror de er). Det dannes ud fra  eksisterende data, som allerede er tilgængelige i virksomheden. Dette danner udgangspunkt for analyser og forbedringer af processerne, bl.a. ved at successivt at fjerne uønskede varianter af processerne.

 

Hvad kan du bruge Process Mining til?

  • Process Mining kan give et klart overblik over processen, da det er baseret på faktuelle data, som vi allerede har tilgængelig i vores systemer.
  • Vi kan undersøge om den proces, vi følger rent faktisk er i overensstemmelse det aftalte. Vi kan finde ud af hvor ofte der forekommer afvigelser og hvilke årsager der er til disse afvigelser.
  • Vi kan se et klart billede af hvordan vores processer klarer sig feks i forhold til de fastlagte KPI’er. Process Mining er også vores sladrehank, da det kan påvises hvor vi har vores flaskehalse, hvor der eventuelt er spild eller hvor der opstår gennemløbsproblemer i processen. Det kan være med til at reducere omkostninger, ressourcer og tid.

Målgruppe for netværket

Er du og din virksomhed i begyndelsesstadiet i forhold til Process Mining, så er dette netværk. Netværket er til for i fællesskab at blive klogere på Process Mining, finde ud af, hvordan det kan gribes an og implementeres, så det bliver et effektivt redskab i virksomheden.

Netværket etableres i første omgang for ét år og der lægges op til 4 – 5 møder, som afholdes hos forskellige medlemsvirksomheder. Pris for deltagelse i netværket er 1500,- forudsat medlemskab af effektivitet.dk.

 

Netværksledere: Martin Laursen fra Lindgaard Consulting  og Rickard Lindqvist fra VIA College.

Sted: VIA College Horsens

Tid: 21. september kl 09:30- 14:00

 

Tilmeld dig her