Om kurset

Mange forandringsprojekter fejler, og ofte skyldes det, at forandringer kræver at mennesker ændrer adfærd. Men vi glemmer nok alt for ofte, at adfærdsændringer ikke sker automatisk som følge af holdningsændring men via handlingsændringer i den virkelige verden.

Det er her, at meget af forandringskommunikationen viser sig utilstrækkelig, idet den taler til holdningsændringer, men ikke gør det nemmere for menneskerne at træffe de nye og rigtige valg i en travl hverdag, selvom intentionerne egentlig er de bedste. Ca. 90% af vores valg er styret af vaner og rutiner, og vores hjerne træffer ubevidst ”nemme” valg, og her er det jo nemmest at træffe de normale valg.

Hvad gør man egentlig for at hjælpe mennesker med at træffe nye valg?

Det er netop her, at adfærdsdesign er ved at blive det nye sort, og peger på nye veje.

Du skal længere end strateginotatet og informationsmøderækken, du skal helt ud, dér hvor den nye adfærd skal ske, og dér skal den nye adfærd gøres nem, logisk og attraktiv.

I arbejdet med bl.a. god kundeservice, effektive processer og overholdelse af complianceregler kan adfærdsdesign være en afgørende understøttende faktor til, at forandringen faktisk sker. Og ofte er det de små ting, der gør den store forskel.

Det mismatch, der er mellem vores intentioner og vores handlinger forklares af adfærdsteorien, og med adfærdsdesign lærer du hvordan man ændrer adfærd, så forandringen faktisk sker.

Kursusindhold

Del I: Introduktion til erkendelse om menneskers adfærd ud fra 60 års forskning i adfærdsteori  med  eksempler på hvorfor vi mennesker handler irrationelt

Del II: Introduktion til metoden ’adfærdsdesign’ med de grundelementer, man arbejder med ved adfærdsændringer, herunder evidens, indsamling af data, barriereanalyse og AB-test.

Del III: Case med adfærdsdesign fra deltagernes egen hverdag.

Hvem kan deltage

Hvad end du er leder, arbejder med forbedring af service og processer eller designer services, web-sider eller produkter til en slutbruger kan adfærdsdesign være noget for dig.

Underviser

Christine Boysen Durazo er seniorkonsulent hos Carve Consulting og uddannet Civilingeniør fra DTU’s Design og Innovationslinie med speciale i adfærdsdesign. De seneste år har hun arbejdet som konsulent og rådgivet virksomheder i både den offentlig og private sektor om adfærdsændringer i forbindelse med forandringsprojekter.

Tid & Sted

22. september i København

Pris 

DKK 2.800; ekskl. moms for medlemmer af effektivitet.

DKK 3.500,- ekskl. moms for andre.