Mange forandringsprojekter fejler, og ofte skyldes det, at forandringer kræver at mennesker ændrer adfærd. Men vi glemmer nok alt for ofte, at adfærdsændringer ikke sker automatisk som følge af holdningsændring men via handlingsændringer i den virkelige verden.

Det mismatch, der er mellem vores intentioner og vores handlinger forklares af adfærdsteorien, og med adfærdsdesign lærer du hvordan man ændrer adfærd, så forandringen faktisk sker.

Hvorfor arbejde med adfærdsdesign?

I arbejdet med bl.a. god kundeservice, effektive processer og overholdelse af complianceregler kan adfærdsdesign være en afgørende understøttende faktor, til at forandringen faktisk sker. Og ofte er det de små ting, der gør den store forskel.

Fordelene ved adfærdsdesign

  • Teorien bygger på over 60 års forskning.
  • Metoden er datadrevet og evidensbaseret, så du kan se effekten af dine indsatser.
  • Du kan tage metoden i brug med det samme.
  • Adfærdsdesign gør det komplekse ved forandringer og adfærd håndgribeligt og forståeligt.

Hvem kan deltage?

Hvad end du er leder, arbejder med forbedring af service og processer eller designer services, web-sider eller produkter til en slutbruger kan adfærdsdesign være noget for dig.

Datoer

Den 22. september kl. 9-16 i København.