CPIM 1 – Grundlæggende produktionsplanlægning og lagerstyring

Få styr på den grundlæggende teori og praksis i produktionsplanlægning og lagerstyring

 

Please note that teaching will be in English so that only-English speaking persons can attend as well. For info in English click here .

 • Få den teoretiske forståelse bag produktionsplanlægning og lagerstyring på plads
 • opnå en grundlæggende forståelse for, hvad der sker i virksomhedssystemerne bag din virksomheds produktion og lager.
 • Diskuter teori, modeller og deres anvendelse med andre deltagere med samme interesser.

Mange er i deres job dybt afhængige af virksomhedssystemer til at udføre arbejdet, men har kun fået forklaret systemerne som en del af oplæringen til jobbet. En egentlig indføring i de principper som ligger bag systemerne er ikke sket. Arbejder du med produktionsplanlægning og lagerstyring og har du også ansvar for at forbedre den måde, som I planlægger produktion og styrer lageret på, er kurset ”Grundlæggende produktionsplanlægning og lagerstyring” det helt rette for dig.

Målgruppe og deltagerprofil

”Grundlæggende produktionsplanlægning og lagerstyring” er for dig, som er interesseret i eller allerede arbejder med produktion og lager, og som ønsker at styrke det teoretiske fundament. Kurset er for dig som arbejder ”hands on” med produktionsplanlægning og lagerstyring”, f.eks.:

 • Produktionsplanlæggere og indkøbere
 • Ledere af produktions- og lagerafdelinger
 • Interne konsulenter med ansvar for at optimere produktion eller lager
 • Nøglemedarbejdere på vej ind i jobs med produktionsplanlægning eller lagerstyring

Form og indhold

Effektivitet.dk har erfaring for, at værdien af dette kursus er størst ved at deltage fysisk sammen med kursister fra din egen eller andre virksomheder. Det giver underviseren bedre mulighed for at tilpasse tempo og indhold til deltagerkredsen.

Vores erfaring er at deltagerne på kurset laver høj grad af erfaringsudveksling med hinanden og etablerer netværk, som kan være værdifulde langt frem i karrieren. En særlig fordel er, hvis flere fra samme virksomhed deltager for bedre at kunne diskutere og reflektere over kurset teorier og modeller i forhold til anvendelse i egen virksomhed.

Kurset er opdelt i 5 moduler, som afholdes i formen 1 + 2 + 2 dage med ca. 3 ugers mellemrum.

Se mere her for en detaljeret beskrivelse af kursets indhold og mulige eksamensspørgsmål i ”Exam Content Manual”– se dokumentets side 20 – 27).

Udbytte af at deltage i kurset

Udbyttet af at deltage i kurset og udføre det praktiske arbejde i egen virksomhed sideløbende er:

 • Få opbygget det teoretiske og metodemæssige fundament for produktionsplanlægning og lagerstyring og et overblik over virksomhedssystemernes logik
 • Få drøftet egne og andre virksomheders konkrete problemstillinger inden for fagområdet
 • Få inspiration til forbedringsmuligheder i dagligdagen
 • Kort sagt, få mulighed for at blive en mere værdifuld medarbejder i virksomheden

Niveau og forventet tidsforbrug

Kursets niveau svarer til diplom-niveau i det danske efter-/videreuddannelsessystem.

Den forventede arbejdsmængde i kurset svarer til 5 ECTS points. Dvs. man skal for at få maksimalt udbytte af uddannelsen skal man afsætte ud over kursusdagene afsætte 1 – 2 dage pr. kursusdag til forberedelse, samt nogle dage til genopfriskning før en eventuel eksamen, dvs. samlet 3 – 5 dage pr. kursusdag.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er i udgangspunktet et online-learning system, som der gives adgang til efter betaling for kurset. Her findes alt studiemateriale, quizzes og andet som kan supplere læringen. Teksterne leveres endvidere i print, således at disse kan læses off-line med mulighed for at tage noter.

Underviser

Uddannelsen gennemføres af Wout Verwout, som har undervist for effektivitet.dk i mere end 20 år.

Wout Verwoerd, CFPIM, CIRM, CSCP, SCOR-P, CLTD
Wout Verwoerd is an enthusiastic and professional sparring partner for companies in the field of logistics, lean thinking and supply chain management in his roles as speaker, educator, trainer, course developer, coach, consultant and project manager.

Pris

Priser – er anført ved tilmelding. Kontakt sekretariatet (info@effektivitet.dk) for at høre om eventuelle rabatter ved 3 eller flere tilmeldte fra samme virksomhed, og hør om mulighed for virksomhedsspecifikke kurser.

Eksamen

Eksamen tilbydes som et tilkøb for de, som gerne vil erhverve certifikatet. Eksamen tages på et testcenter i Danmark og er elektronisk. Den består af en række multiple choice spørgsmål, drag & drop spørgsmål og andre sammenlignelige testtyper med entydige svarmuligheder. Se mere om eksamen i ”Exam Content Manual”– se side 3 – 7. Du kan i samme manual se eksempler på eksamensspørgsmål på siderne 41-43. Svarene på spørgsmålene kan du finde ved klik her.

Der kan opnås en vis rabat ved køb af eksamen samtidigt med kurset, men dette fordrer at eksamen tages maksimalt et halvt år efter påbegyndt kursus. Mange kursister venter derfor med at købe eksamen til de er sikre på, at ville tage testen. Kontakt info@effektivitet.dk for at høre om aktuel pris for samtidigt køb af kursus og eksamen.

Kontakt info@effektivitet.dk for pris inkl. eksamen]

Tilmelding

Kurset er et såkaldt ventelistekursus, hvor din tilmelding (brug ”faktura”-muligheden) er en indikation af, at du er interesseret i at deltage, næste gang kurset kører. Når det tilstrækkeligt antal tilkendegivelser er nået, bliver du kontaktet af sekretariatet med henblik at høre om din fortsatte interesse og fastlæggelse af datoer.

Kursusudbyder og andre kurser inden for planlægning og supply chain management

Kursets indhold fastlægges af ”Association for Supply Chain Management” (ascm.org), det tidligere APICS, og udgør den internationale standard inden for fagområdet. Det er muligt at erhverve certifikatet ”Basics in Planning and Inventory Management” ved at bestå for den til kurset knyttede multiple choice-eksamen. Denne eksamen skal tilkøbes og indgår ikke i prisen for kurset.

Det er muligt efterfølgende at tage kurset ”Videregående produktionsplanlægning og lagerstyring” og herefter via yderligere eksamen erhverve certifikatet ”Certified in Planning and Inventory Management”, og herved have dokumenteret den fulde forståelse af produktionsplanlægning og lagerstyring.

Effektivitet.dk udbyder også fra Association for Supply Chain Management kurserne ”Udvikling af forsyningskæder” med certificeringen ”Certified in Supply Chain Management” og ”Grundlæggende logistik, transport og distribution”med certificeringen ”Certified in Logistics, Transport and Distribution” rettet mod personer der arbejder inden for supply chain og udadgående logistik.

Selvstudium

Effektivitet.dk tilbyder kurset som et selvstændigt e-learning kursus.

 

Tidligere deltagere udtaler

”For en erfaren driftsoptimeringsspecialist med en Lean og en kvalitetsbaggrund, så åbnede APICS uddannelsen en række helt nye værktøjer og vinkler i mit daglige arbejde med driftsstyring og driftsoptimering. Både ift. at styrke den daglige planlægning og den strategiske kobling af driftsstyringen. De seneste år har jeg brugt principperne aktivt i udviklingen af en bedste praksis driftsmodel til de danske politikredse, som skaber et solidt fundament for udviklingen af IT, lederroller, performance management mm.”
Jan Dahl, Chefkonsulent, Rigspolitiet, Erfaren driftsoptimeringsspecialist

“Det kan altid betale sig at investere i kompetenceudvikling af medarbejderne – det giver værdi til virksomheden, styrker medarbejdernes motivation og øger virksomheds- og markedsværdi. Det har været et klart valg for indkøbsfunktionen at bruge kompetenceløft af medarbejderne, til at kunne sikre vores strategi om at være ”Excellent in Inbound Supply Management.”
Malene Gundestrup, Director, Inbound Supply Management, Novo Nordisk A/S