Om kurset

FN’s verdensmål, Sustainable Development Goals eller SDG-erne er i fokus og virksomheder forventes at arbejde aktivt med SDG-ere og herved  arbejde målrettet med klimatilpasning, bæredygtige sociale indsatser og økonomisk ansvarlighed. Hvis indsatsen planlægges og udføres effektivt, har det positiv virkning på både bundlinjen og samfundsøkonomien.

Formålet med kurset er at hjælpe deltagerne til at se SDG-erne i et forretningsmæssigt lys og til at forstå at lokale og virksomhedsspecifikke indsatser betyder noget i et globalt perspektiv.  Det er for mange en indsats, der også skal kobles til den lovbestemte rapportering om CSR (Corporate Social Responsibility).

Det kan forekomme som en stor og kompleks opgave  navnlig for små og mellemstore virksomheder at gå aktivt ind og tage del i den bæredygtige samfundsudvikling. Hvordan kan vi som virksomheder overhovedet påvirke udviklingen i en positiv retning?  Hvad er relevant for os at gøre, når problemerne er globale og især fører til synlige forandringer i andre dele af verden end vores egen?  Her er der imidlertid god hjælp at hente i SDG-erne, især fordi de konkretiserer anerkendte handlingsveje for virksomhedens indsats for samfundsansvar.

På kurset arbejder vi aktivt med verdensmålenes indhold, og deres konkrete betydning for deltagernes virksomhed. Betydningen af verdensmålene undersøges både som positiv business case, dvs. en afdækning af om virksomhedens produkter og services kan bidrage positivt til at opfylde nogle af målene inden 2030. Og som en risiko for at påvirke miljø og klima negativt samt de mennesker, der bor i områder, hvor virksomhedens produktion er placeret, eller hvor virksomhedens produkter sælges. Til denne type risici er der knyttet økonomisk forretningsrisiko, som også er relevant at forholde sig til.

Vi ser på risikoen i hele værdikæden – også hos leverandørerne. Leverandører og deres underleverandører har ofte stor betydning for en virksomheds ressourceforbrug, affaldshåndtering, påvirkning på biodiversitet og habitater, udslip af CO2 og andre drivhusgasser, samt på ligestilling, sundhed, mad, uddannelse, arbejdsvilkår mv.

Herefter stille vi skarpt på arbejdet med at omsætte verdensmålene til praksis og forankre dem i dagligdagen gennem integration i opgaveløsningen i fx udvikling og produktion, i bygningsdrift og vedligehold, i indkøbsfunktionen og HR. Vi ser også på, hvordan dialog og partnerskaber med lokale samarbejdspartnere, interesseorganisationer, forskere og myndigheder kan bidrage til at skabe overbevisende resultater. Oververdenens kendskab til indsatsen er også vigtig, og vi runder derfor kurset af med at se på, hvordan rapportering og kommunikation af arbejdet med SDG-erne kan tilrettelægges.

Kursusindhold

  1. Forstå verdensmålene
  2. Kortlæg muligheder og risici i værdikæden
  3. Prioriter konkrete indsatser og sæt mål
  4. Forankring af indsatsen
  5. Kommunikation om indsatsen
  6. En ansvarlig virksomhedskultur

Kurset er på to dage og er inddelt i fire dele:

Del I: Verdensmålene indhold forklares og vi giver eksempler på, hvordan virksomheder anvender dem i praksis til at opstille formål og mål for deres bæredygtighedsindsatser.

Del II: Motivation og ambition er vigtige elementer i udviklingen af en relevant og effektiv bæredygtighedsindsats. Vi ser nærmere på ledelsens rolle i arbejdet med SDG-erne.

Del III: Metoder og redskaber til at afdække risici og muligheder i forhold til verdensmålene bliver gennemgået. Deltagerne får lejlighed til at kortlægge muligheder og risici i deres værdikæde og til at identificere relevante indsatser og prioritering af dem.

Del IV: Verdensmålene skal leve og integreres i planlægning, daglig praksis og rutiner, hvis de skal skabe resultater. Vi ser på forankring gennem politikker, procedurer, træning og kommunikation, og ved hjælp af dialog og partnerskaber.

Hvem kan deltage

Alle der interesserer sig for bæredygtighed og ønsker at vide mere om, hvordan det kan gavne forretningen. Du kan være topleder, linjeleder eller den medarbejder, der har fået til opgave at udarbejde eller drive en SDG eller CSR-indsats.

Kursusformat

Lyt, reflektér og afprøv.

Underviser

Birgitte Kofod Olsen, partner i Carve Consulting, cand.jur. med +25 års erfaring med strategisk planlægning og drift af indsatser for samfundsansvar og bæredygtighed i virksomheder og myndigheder.

Christoffer Smed Karlog, konsulent i Carve Consulting, cand.merc. og specialiseret i CSR og bæredygtighed med fokus på motivation, planlægning og rapportering.

Kursets længde

7 timer fra kl. 9-16.

Pris

DKK 5.600; ekskl. moms for medlemmer af effektivitet.

DKK 7.000,- ekskl. moms for andre.