CPIM 2 – Videregående produktionsplanlægning og lagerstyring

Få inspiration til at forbedre din virksomheds produktionsplanlægning eller lagerstyring

 

Please note that teaching will be in English so that only-English speaking persons can attend as well. For info in English click here .

Har du gennemført CPIM1, så får du her muligheden for at udvide din teoretiske forståelse for produktionsplanlægning og lagerstyring, og opnå en avanceret forståelse af, hvad der sker i virksomhedssystemerne bag din virksomheds produktion og lager. Du vil komme til at diskutere teori, modeller og væsentlige udfordringer i samme koncept som ved CPIM 1, det vil sige i et forum sammen med andre deltagere som har de samme ansvarsområder og interesser.

Har du ansvaret for at forbedre den måde, som I planlægger produktion og styrer lageret på, er kurset ”Videregående produktionsplanlægning og lagerstyring” det helt rette for dig. I kurset bygger vi videre på de kompetencer du har fået på kurset ”Grundlæggende produktionsplanlægning og lagerstyring”.

Målgruppe og deltagerprofil

”Videregående produktionsplanlægning og lagerstyring” er for dig, som arbejder med at styre og forbedre produktion og lager, og som ønsker at få det fulde teoretiske fundament på plads. Kurset er for personer som til daglig arbejder med den såvel operationelle som den de mere taktiske opgaver indenfor i forhold til produktionsplanlægning og lagerstyring”, f.eks.:

  • Produktionsplanlæggere og indkøbere
  • Ledere af produktions- og lagerafdelinger
  • Sales & Operations planlæggere
  • Interne konsulenter med ansvar for at optimere produktion eller lager
  • Nøglemedarbejdere på vej til et lederjob i produktion eller på lager

Form og indhold

Effektivitet.dk har erfaring for, at værdien af dette kursus er størst ved at deltage fysisk sammen med andre kursister enten fra egen virksomhed eller fra andre virksomheder. Det giver dig som kursist mulighed for at erfa-udveksle og diskutere jeres erfaring i et forum af deltagere med de samme interesser. Endvidere giver det vores underviser en bedre mulighed for at tilpasse tempo og indhold til deltagerkredsen til lige præcis det niveau som i befinder jer på.

Vores erfaring er at deltagerne på kurset laver høj grad af erfaringsudveksling med hinanden og etablerer netværk, som kan være værdifulde langt frem i karrieren. En særlig fordel er, hvis flere fra samme virksomhed deltager for bedre at kunne diskutere og reflektere over kurset teorier og modeller i forhold til anvendelse i egen virksomhed.

Kurset er opdelt i 6 moduler, som afholdes i formen 2 + 2 + 2 dage med ca. 3 ugers mellemrum.

Se mere her for en detaljeret beskrivelse af kursets indhold og mulige eksamensspørgsmål i ”Exam Content Manual”– se dokumentets side 28 – 43).

Udbytte af at deltage i kurset

Udbyttet af at deltage i kurset og udføre det praktiske arbejde i egen virksomhed sideløbende er:

  • Få det fulde teoretiske og metodemæssige fundament for produktionsplanlægning og lagerstyring samt et overblik over virksomhedssystemernes logik
  • Få drøftet egne og andre virksomheders konkrete problemstillinger og strategiske udfordringer inden for fagområdet
  • Få inspiration til forbedringsmuligheder og redesign af produktionsplanlægning og lagerstyring
  • Kort sagt, få mulighed for at blive en mere værdifuld medarbejder eller leder i virksomheden

Niveau og forventet tidsforbrug

Kursets niveau svarer til diplom-niveau i det danske efter-/videreuddannelsessystem.

Den forventede arbejdsmængde i kurset svarer til 6 ECTS points (6 ECTS points svarer til ca. 165 timers arbejde for den enkelte kursist). Dvs. man skal for at få maksimalt udbytte af uddannelsen skal man afsætte ud over kursusdagene afsætte 1 – 2 dage pr. kursusdag til forberedelse, samt nogle dage til genopfriskning før en eventuel eksamen, dvs. samlet 3 – 5 dage pr. kursusdag.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er i udgangspunktet et online-learning system, som der gives adgang til efter betaling for kurset. Her findes alt studiemateriale, quizzes og andet som kan supplere læringen. Teksterne leveres endvidere i print, således at disse kan læses off-line med mulighed for at tage noter.

Underviser

Uddannelsen gennemføres af Wout Verwout, som har undervist for effektivitet.dk i mere end 20 år.

Wout Verwoerd, CFPIM, CIRM, CSCP, SCOR-P, CLTD
Wout Verwoerd is an enthusiastic and professional sparring partner for companies in the field of logistics, lean thinking and supply chain management in his roles as speaker, educator, trainer, course developer, coach, consultant and project manager.

Pris

Kontakt sekretariatet info@effektivitet.dk for at høre om eventuelle rabatter ved 3 eller flere tilmeldte fra samme virksomhed, og hør om mulighed for virksomhedsspecifikke kurser.

Eksamen

Eksamen tilbydes som et tilkøb for de, som gerne vil erhverve certifikatet. Eksamen tages på et testcenter i Danmark og er elektronisk. Den består af en række multiple choice spørgsmål, drag & drop spørgsmål og andre sammenlignelige testtyper med entydige svarmuligheder. Se mere om eksamen i ”Exam Content Manual” (link igen) – se side 3 – 7. Du kan i samme manual se eksempler på eksamensspørgsmål på siderne 41-43. Svarene på spørgsmålene kan du finde ved klik her.

Der kan opnås en vis rabat ved køb af eksamen samtidigt med kurset, men dette fordrer at eksamen tages maksimalt et halvt år efter påbegyndt kursus. Mange kursister venter derfor med at købe eksamen til de er sikre på, at ville tage testen. Kontakt info@effektivitet.dk for at høre om aktuel pris for samtidigt køb af kursus og eksamen.

Kontakt info@effektivitet.dk for pris inkl. eksamen.

Tilmelding

Kurset er et såkaldt ventelistekursus, hvor din tilmelding (brug ”faktura”-muligheden) er en indikation af, at du er interesseret i at deltage, næste gang kurset kører. Når det tilstrækkeligt antal tilkendegivelser er nået, bliver du kontaktet af sekretariatet med henblik at høre om din fortsatte interesse og fastlæggelse af datoer.

Kursusudbyder og andre kurser inden for planlægning og supply chain management

Kursets indhold fastlægges af ”Association for Supply Chain Management” (ascm.org), det tidligere APICS, og udgør den internationale standard inden for fagområdet. Med en bestået eksamen for ”Basics in Planning and Inventory Management” er det muligt at erhverve certifikatet ”Certified in Planning and Inventory Management” ved at bestå den til kurset knyttede multiple choice-eksamen. Herved har du dokumenteret den fulde forståelse af produktionsplanlægning og lagerstyring.

Denne eksamen skal tilkøbes og indgår ikke i prisen for kurset.

Effektivitet.dk udbyder også fra Association for Supply Chain Management kurserne ”Udvikling af forsyningskæder” med certificeringen ”Certified in Supply Chain Management” og ”Grundlæggende logistik, transport og distribution”med certificeringen ”Certified in Logistics, Transport and Distribution” rettet mod personer der arbejder inden for supply chain og udadgående logistik.

Selvstudium

Effektivitet.dk tilbyder kurset som et selvstændigt e-learning kursus, se mere her.

Tidligere deltagere udtaler

”For en erfaren driftsoptimeringsspecialist med en Lean og en kvalitetsbaggrund, så åbnede APICS uddannelsen en række helt nye værktøjer og vinkler i mit daglige arbejde med driftsstyring og driftsoptimering. Både ift. at styrke den daglige planlægning og den strategiske kobling af driftsstyringen. De seneste år har jeg brugt principperne aktivt i udviklingen af en bedste praksis driftsmodel til de danske politikredse, som skaber et solidt fundament for udviklingen af IT, lederroller, performance management mm.”
Jan Dahl, Chefkonsulent, Rigspolitiet, Erfaren driftsoptimeringsspecialist

“Det kan altid betale sig at investere i kompetenceudvikling af medarbejderne – det giver værdi til virksomheden, styrker medarbejdernes motivation og øger virksomheds- og markedsværdi. Det har været et klart valg for indkøbsfunktionen at bruge kompetenceløft af medarbejderne, til at kunne sikre vores strategi om at være ”Excellent in Inbound Supply Management.”
Malene Gundestrup, Director, Inbound Supply Management, Novo Nordisk A/S