Effektivitet udbyder et online-kursus i bæredygtighed med fokus på FN’s verdensmål i teori og praksis. Det er opdelt i fire temaer som gennemføres over fire formiddage. Kursets temaer er struktureret, så det også er muligt alene at følge enkelte temaer. Du finder de forskellige temaer i oversigten, og tilmelder dig til de ønskede. Du modtager efterfølgende en bekræftelse på din tilmelding.

 

Webkursus I: Verdensmål og forretning – hvordan hænger det sammen?

20. august kl. 10:00

Vi ser ind bag de flotte farver på Verdensmålene og fortæller om, hvad målene indeholder, og hvordan de er relevante for virksomheder.

Verdensmålene er oplagte at bruge til at definere formålet med en bæredygtighedsindsats og til at sætte den strategiske ramme for arbejdet. Men det afgørende er, at de omsættes til konkrete handlinger, som påvirker mennesker og miljø positivt og samtidig skaber resultater – både for virksomheden og samfundet. Hvordan man planlægger den opgave illustrerer vi med eksempler fra danske virksomheder.

Webkursus 2: Hvad skal der til for at lykkes med Verdensmålene?

27. august kl. 10:00

Vi stiller skarpt på de udfordringer mange virksomheder møder i deres arbejde med Verdensmålene. En typisk udfordring er koblet til at skabe forretning, fremfor projekter og filantropi. Det kræver en dybere forståelse for, hvordan hele virksomhedens værdikæde er i spil og påvirker verdensmålene såvel negativt som positivt. Det er ikke kun de interne processer, der er relevante, når vi tager Verdensmåls-brillerne på. Det er i lige så høj grad processer og forventninger hos aktører, som vi ikke har kontrol over: leverandører, forretningspartnere, kunder og forbrugere. Vi præsenterer metoder og redskaber til at opnå denne indsigt og til at inddrage forskellige aktører i processen.

Webkursus 3: Ledelsens rolle – er ambitionen og engagementet på plads? 

3. september kl. 10:00

Topledelsen skal gå foran i arbejdet med bæredygtighed. De skal kunne se forretningspotentialet, både gennem besparelser, forretningsudvikling og innovation. Og de skal være parate til at støtte forankringen af strategien i organisationen og gennem incitamentsstrukturer. Men de skal også lede en kulturforandring, der giver alle dele af organisationen specifikke opgaver at løfte og blive målt på. En anden opgave består i at involvere medarbejdere og ekstern aktører som fx interesseorganisationer i indsatserne. Vi viser, hvordan konkrete virksomheder har grebet dette arbejde an.

Webkursus 4:  Verdensmålene i den daglige drift – hvordan gør man det?

10. september kl. 11:00

En bæredygtighedsindsats skal leve i den daglige drift for at skabe resultater. Omsætningen til praksis kræver i første omgang politikker, procedurer og retningslinjer. Træning og kommunikation om de interne regler fremmer forståelsen for bæredygtighedsindsatsen og baner vejen for et vigtigt skridt, nemlig indlejring af de nye opgaver i planlægning, daglig praksis og rutiner, kontrolmekanismer og rapportering. Måling af resultater gennem fastlagte KPI-er en opgave i sig selv, som mange forskellige funktioner vil skulle bidrage til. Vi viser eksempler på, hvordan danske virksomheder har løftet denne opgave.

 

Mødet foregår via Microsoft Teams meeting

Selvom du ikke har det installeret, kan du stadig få adgang ved det link, vi udsender ca. 1-2 dage før mødet afholdes.

 

Birgitte Kofod Olsen

Birgitte Kofod Olsen er cand.jur. og ph.d. i persondatabeskyttelse og biometri. Hun er partner i Carve Consulting, hvor hun rådgiver danske virksomheder, myndigheder og organisationer om implementering af EU’s persondataforordning (GDPR) og integrering af dataetiske principper i IT og AI-udviklings-processer. Birgitte er forfatter til flere publikationer om persondatabeskyttelse og dataetik, senest Håndbog i dataansvarlighed (Djøf november 2019) og medstifter af tænkehandletanken DataEthics.