Opnå øget Produktivitet i egen virksomhed –  et praktisk uddannelsesforløb

Opnå øget Produktivitet i egen virksomhed er et praktisk tilrettelagt uddannelsesforløb, der gennemføres internt blandt de deltagende virksomheder.

Få ny viden om at analysere dine nuværende produktionsmetoder og forbedre disse inden der foretages større investeringer i automatisering og robotteknologi.

Hvor man skal starte for at opnå øget produktivitet i egen virksomhed?

Procesblindhed i egne processer kan gøre man ikke bliver ved med at lave de rigtige tiltag inden for produktivitetsforbedringer samt mister fokus. Derfor er det vigtigt at vide, hvor man skal starte for at opnå øget produktivitet, således at det kan omsættes til praktiske målbare resultater.

Bliv opdateret over en bred vifte værktøjer indenfor produktivitetsudvikling og gennemgang af cases fra gennemførte forløb med gode resultater og erfaringer. Uddannelsen gennemføres skiftevis hos de deltagende virksomheder, der anvendes som cases ift. gennemgåede teorier.

Fokus er på at opnå øget produktivitet gennem anvendelse af de nuværende ressourcer (medarbejdere eller maskiner) før der foretages større investeringer.

Daglig drift kvæler tiden til udvikling – få ny inspiration til at holde fokus, prioritere bedre og anvende ressourcer rigtigt. Uddannelsen er for dig som gerne vil have en grundig gennemgang af metoderne til opnåelse af øget produktivitet, enten som leder eller specialist.

Udbytte af at deltage i Opnå øget Produktivitet i egen virksomhed

Udbyttet af at deltage i kurset og udføre det praktiske arbejde i egen virksomhed sideløbende er:

 • Analyse af nuværende produktionsforløb, implementering af øget produktivitet samt fastholdelse af denne
 • Inspiration til at gennemføre øget produktivitet i egen organisation
 • Færdig Drejebog for analyse, implementering og fastholdelse af øget produktivitet
 • Opdatering indenfor en bred vifte af værktøjer indenfor produktivitetsudvikling
 • Inspiration til at arbejde på nye måder med dine medarbejdere, mellemledere, ledelse og øget kundefokus
 • Metoder til hvorledes produktivitet og trivsel hænger sammen i hverdagen
 • Udvikling af egen viden, tilgang samt mindset omkring produktivitetsudvikling
 • Ny viden om motivation af de forskellige medarbejdergrupper
 • Dialog og sparring med øvrige deltagere

Form for Opnå øget Produktivitet i egen virksomhed

Uddannelsen varer 5 dage og den grundlæggende struktur er flg.:

Uddannelsen er opdelt i 3 moduler

 1. Modul (2 dage) – Analyse af nuværende situation
 2. Modul (2 dage) – Implementering af forandringer
 3. Modul (1 dag) – Fastholdelse af forandringer

Undervisningen på kurset vil veksler imellem teori, praktiske øvelser og dialog. Du vil få mulighed for at arbejde caseorienteret, så du tager inspiration med hjem til din egen drift. Reel værdiskabelse i egen organisation sker dog først, når det du har lært, bliver bragt i spil hjemme. Derfor suppleres uddannelsen med et opfølgende møde med fokus på implementering af øget produktivitet i egen organisation.

Uddannelsen gennemføres internt i virksomheder bland de deltagende, hvor relevant anvendes disse som cases i forbindelse med den gennemgåede teori. Deltagerne får således input fra øvrige deltagere i uddannelsesforløbet.

Modul 1: Analyse af nuværende situation

 • Se egne processer med nye friske øjne
 • Produktivitetsanalysen hvordan, hvorfor og resultater
 • Værktøjer til identifikation af produktivitetsgap
 • Etablering af performance målinger for proces
 • Løbende forbedring af driftsledelsessystemet
 • Praktiske øvelser ud fra det tillærte internt i virksomheden

Modul 2: Implementering af produktivitetsforbedringer

 • Inddragelse af medarbejdere i organisationen
 • Værdistrømsanalyser
 • Standardiseret arbejde (TWI)
 • Skabelse af fælles billed af udfordringerne samt commitment
 • Praktiske øvelser ud fra det tillærte internt i virksomheden
 • Planlægning af aktiviteter til næste modul

 

Modul 3: Fastholdelse af produktivitetsforbedringer

 • Ledelsens rolle i forbindelse med produktivitetsudvikling
 • Mellemledere, specialister og medarbejderes rolle i fastholdelse af forandringer
 • Lær at forså dine egne rolle bedre
 • Præsentation af læring fra de deltagende virksomheder og resultater af dette
 • Sparring vedrørende plan for egen virksomhed

Deltagerprofil

Uddannelsen er for dig, som er interesseret i eller allerede arbejder med produktivitetsudvikling. Du kan her se eksempler på, hvem der med fordel kan deltage:

 • Ledere af produktionsafdelinger, produktions og fabrikschefer.
 • Specialister der gerne vil eller deltager i produktivitetsaktiviteter internt i virksomheder
 • Teamkoordinatorer,medarbejdere der skal understøtte forandringsprocesser
 • Medarbejdere i lederudviklingsforløb
 • Interne konsulenter, fx Lean-konsulenter

Det kan være en fordel at flere fra samme organisation deltager dels for at sikre efterfølgende implementering i egen organisation bedre og dels for at flere øjne på samme udfordring skaber bedre løsninger.

Forventet tidsforbrug

For at få maksimalt udbytte af uddannelsen skal man afsætte 5 dage til kursusdeltagelse og hjemmearbejde:

 • 5 dage til undervisning i modulerne
 • Minimum 1/2 dag til hjemmearbejde, hvor du arbejder med produktivitetsudvikling imellem hver modul, jo mere tid du anvender desto større udbytte
 • En dag til besøg af underviser

Kursusstruktur og datoer

Uddannelsen er opdelt i 3 moduler analyse, implementering og fastholdelse af øget produktivitet, samt besøg besøg af underviser 1 dag hos de enkelte virksomheder undervejs i forløbet. Af hensyn til transport etableres to kurser, et i øst og et i vest. Hvert kursus kan bestå af op til 5 virksomheder med allerhelst flere deltagere fra hver virksomhed.

Østdanmark – med centrum i Roskilde

Modul 1: 10. november og 26. november.

Modul 2: 16. december.

Modul 3: 25.-26. januar.


Vestdanmark – med centrum i Aarhus

Modul 1:  11. november og 25. november.

Modul 2: 15. december.

Modul 3: 27.-28. januar.

Pris

 • Medlemmer af effektivitet: 14.000,- (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer: 16.500,- (ekskl. moms)
 • Rabat: Halv pris på alle deltagere efter den 3. tilmeldte.

Der udstedes et kursusbevis på baggrund af fremmøde på modulerne

Kursusindhold

Se kursusindhold her

Underviser

Uddannelsen gennemføres af Claus Nielsen fra PRODUKTIVITET

COVID-19

Sikkerhed – frem for alt  – dvs. at vi udover sundhedsmyndighedernes retningslinjer har flg. regler:

– Store lokaler – god afstand mellem deltagerne
– Håndspritstationer tilgængelig i alle områder – optimal hygiejne
 Skriveredskaber – sprittes af
– Kontaktpunkter og overflader – rengøres grundigt flere gange om dagen
 Mundbind – til rådig