For at kunne opretholde og styrke dansk velfærd – og dermed betingelser for at være tilfredse og lykkelige mennesker – er der behov for en udvikling, hvor både effektivitet og konkurrenceevne øges samtidig med, at vi styrker en bæredygtig udvikling med fornuftig brug og genbrug af ressourcer.
Heldigvis er vi midt i en rivende udvikling af nye teknologier, der muliggør en sådan udvikling af produkter med nye funktioner og automatisering og digitalisering af produktions- og serviceprocesser. Og med opsamling af enorme mængder data vil vi kunne overvåge, justere og forbedre processer og systemer, samt skabe alternativer som bidrager til både effektivitet og bæredygtighed.
Teknologiske nyskabelser er bare ikke i sig selv nok. Der er brug for, at de teknologiske ideer bringes fra udviklingsstadiet til reel anvendelse. De skal testes og tilpasses og omdannes til fuld kontrollerbare metoder (embrace-enable-transform). Og de nye teknologier skal integreres i de systemer og platforme, der allerede eksisterer eller er under udvikling. De bedste udviklingsbetingelser for sådanne transformationer er stabilitet og forudsigelighed, hvilket jo ikke er karakteristisk i disse år. Vores verden og dagligdag er præget af det modsatte: Turbulens, stigende usikkerhed og stor kompleksitet. Der er ikke én teknologi eller én vifte af teknologier, der udgør løsningen. Der er behov for robusthed, fleksibilitet, manøvredygtighed – og et touch af indsigt, kreativitet og mod, som ikke udspringer af teknologier. Der skal mennesker til at orkestrere de mange muligheder og sikre, at mange parter integreres i et forpligtende netværk eller et såkaldt økosystem. Det kræver både tekniske kompetencer og enighed om de menneskelige værdier. Hvis ikke der er tillid mellem mennesker, kan der ikke opbygges systemer, vi har tillid til. Og uden et tillidsbaseret samspil, er det svært at udvise det mod, der skal til at eksperimentere med nye ideer og teknologier.

I dette nummer af Effektivitet bringer vi en række artikler, der relaterer sig til temaet Værdiskabelse via teknologi OG netværk. De fleste artikler omhandler således både teknologi og mennesker. Samtidig med grundig indføring i kommuners digitaliseringsinitiativer, får vi også indblik i, hvordan medarbejderne er med til at sikre, at der skabes værdi for borgere, medarbejdere m.fl. Når vi introduceres til AI-understøttede beslutningssystemer, så mindes vi også om de dataetiske aspekter, så som at udviklings- og testteams bør være sammensat med tanke på mangfoldig repræsentation i forhold til uddannelse, baggrund, køn mv. for bedst muligt at kunne forhindre bias og diskriminerende output.
Vi bringer endvidere en introduktion til de nye danske superklynger, hvor de ministerielle ønsker klart har været at ville fremme teknologiske styrkepositioner, men også at understrege, at det sker bedst via netværk/økosystemer af mennesker og organisationer, der sammen tager ansvar for en udvikling. Det eksemplificerer vi med klyngerne omkring de Maritime erhverv og logistik, Droner & robotter samt Avanceret produktion.

God læselyst,
Merete Nørby, Redaktør