Om Os

effektivitet.dk’s formål er at bidrage til at styrke konkurrenceevnen i dansk industri og offentlig virksomhed

effektivitet.dk formidler viden om udvikling og ledelse primært indenfor produktion, logistik, Supply Chain Management og administrative funktioner.

Erfaringsudvekslingen mellem foreningens medlemmer sker gennem uddannelser, halvdags workshops, webinars, konferencer, medlemsmagasinet Effektivitet og vores hjemmeside.

effektivitet.dk er en forening for alle, der arbejder med udvikling og forbedring af processer, arbejdsmetoder, styringssystemer, uddannelse og ledelse indenfor industriel produktion og service.

 

Du kan se vores vedtægter her.

1948
Dansk Rationaliserings Forening stiftes
Foreningen startede med ca. 75 medlemmer nogle af drivkræfterne var bl.a. nedenstående personer: Ingeniør Brenting (formand) Kontorchef Gytkjær (næstformand) Civilingeniør Westh (sekretær) Civilingingeniør E. H. Matthiesen (kasserer) Ingeniør Rosvale Ingeniør Kiær Nielsen Civilingingeniør Biel-Nielsen Cand. polit. Holger Eriksen Ordet "rationalisering" er afledt af "rationel" d.v.s. et synonym til "fornuftig". Man skulle arbejde fornuftigt, effektivt og systematisk, hvor man måske tidligere i højere grad havde baseret sig på intuitiv erfaring og tradition.
1952
Automatiseringsbølgen kom
Senere kom automatiseringsbølgen, og nu var opmærksomheden rettet mod rigtigt valg af produktionsudstyr og den dertil hørende arbejdsforberedelse. Det var i den periode, hvor større virksomheder etablerede specielle afdelinger til forberedelse og gennemførelse af investeringer. Kravene til medarbejdernes viden ændrede sig naturligvis tilsvarende, og Dansk Rationaliserings Forening fulgte med.
1972
Rationelle arbejdsgange
Efterhånden som betydningen af rationelle arbejdsgange i de administrative processer blev erkendt blev disse indlemmet i Dansk Rastionaliserings Forenings arbejdsfelt.
1993
APICS
Dansk Rationaliserings Forening siden 1993 været ansvarlig for den internationale APICS/CPIM-uddannelse i Danmark.
2009
Nyt navn
På generalforsamlingen i 2009 blev det besluttet, at foreningen skal hedder effektivitet.dk.
2019
2019
Den vigtigste udfordring er nu evnen til at indpasse sig i den globale sammenhæng, som virksomhederne skal fungere i. Det stiller krav om et højt uddannelsesniveau hos medarbejderne, empowerment af disse på alle niveauer, og ikke mindst evnen til at arbejde tværfagligt i teams.

effektivitet.dk er en selvejende forening, som alene virker for at opfylde foreningens formål. Bortset fra sekretariat og administration arbejdes der på frivillig basis i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. effektivitet.dk har ingen tilknytning til organisationer eller virksomheder. Dette sikrer effektivitet.dk's uvildighed.

Tilslut dig Vidensdeling eksperter som dig
Verden udvikler sig hele tiden - her er din chance for at følge med!
“Der bliver mere og mere fokus på Supply Chain, så det er vigtigt, at vi, som Supply Chain specialter, er med til at sikre, at virksomheden træffer de rigtige beslutninger."
Mads Strandløv Nørgaard, Planning Specialist, Dako
“Vi deltagere gav vores bedste input til, hvordan Flügger kunne arbejde videre ud fra de gennemgået cases. Det var et super motiverende, givende netværksmøde."
Charlotte Guldmann, Novo Nordisk
70 års erfaring
Vidensdeling
Non-profit forening
Bliv en del af Effektivitet.dk
og få adgang til alle vores konferencer

Læs vores persondatapolitik

70 års erfaring
Vidensdeling
Non-profit forening
Support: +45 7022 0004