Dit værdiskabende netværk
Medlemmer får adgang til effektivitet.dk's eksklusive arrangementer, webinars og kurser, samt tilsendt vores trykte magasin 3 gange årligt.
Bliv Medlem >
Nyhedsbrev
Vi udsender jævnligt et nyhedsbrev med invitationer til kurser, foredrag og meget mere.

Læs vores persondatapolitik

Uddannelser Se alt >

Mester disciplinen driftsledelse – 8-dages kursus i driftsledelse i service og administration.
Er du én af de mange, som savner overblik over dit teams opgaver? En mere stabil og rolig opgaveløsning uden alt for meget brandslukning af pludselige opgaver? Og ønsker du mere tid til de udviklingsopgaver, som er nødvendige for fremtidens drift? Så er Mester disciplinen driftsledelse svaret for dig. Grundlæggende handler driftsledelse om at levere endnu bedre til dine kunder og samtidig få skabt en mere stabil hverdag for dig og dine medarbejdere.

Driftsledelse har stor betydning for, hvordan det daglige arbejde fungerer og opleves. Derfor sætter dette kursus i driftsledelse fokus på planlægning, performance management, design af processer samt fokus på at sikre at dine medarbejdere har rette kompetencer og ikke mindst motivation.

Driftsledelse er både meningsfyldt og sjovt! Disciplinen gør dig i stand til relativt hurtigt at skabe meget synlige resultater ift. både kunder, medarbejdere og omkostninger.
Mester disciplinen driftsledelse – Det du tager med hjem fra kurset

Den grundlæggende teori om driftsledelse, giver dig et stærkere grundlag for at forstå en drift og se potentialer, muligheder og barrierer.
Teoretisk ballast og konkrete erfaringer med at arbejde med procesoptimering, da procesforståelse er én af nøglerne til at levere bedre, hurtigere og smartere til dine kunder og samarbejdspartnere.
Metoder, værktøjer og templates til at arbejde og planlægge på forskellige niveauer, så du bliver i stand til i højere grad at styre driften, i modsætning til reaktivt at slukke brande på daglig basis.
Indsigt og erfaring med performance management, så du kan identificere og definere meningsfulde mål – inkl. opfølgning og læring for videre optimering.
Metoder og værktøjer til at forstå og løse problemer i driften.
Muligheder for at arbejde på nye måder med dine medarbejdere omkring kundefokus, motivation og engagement for også at fastholde eller forbedre trivsel i dagligdagen.

Form på Mester disciplinen driftsledelse
Gennem teori, praktiske øvelser og faglig refleksion får du styrket dine kompetencer i at arbejde struktureret og målrettet med driftsledelse på din arbejdsplads. Vi læner os op ad nyeste læringsteknikker, så vi skaber det bedste fundament for, at kurset ikke blot er gennemgang af normativer, men også træning af nye rutiner og vaner i din hverdag. Det er netop de daglige rutiner og vaner, som reelt skaber resultater for dig selv som leder og for din organisation. Kurset er således bygget op omkring:

Læringsteoretisk arbejder vi med, at kursustid sker i vekselvirkning mellem en fokuseret læring (focused learning), hvor vi ”knækker nøden” til de komplekse regneark og en afslappet læring (diffused learning), hvor vi ”leger” og lader tankerne flyde. På den måde skaber vi de bedste læringsforudsætninger.
Vi prøver tingene af i praksis og gør os erfaringer undervejs – både i din egen drift,via simulationsspil og praksisnære øvelser.
Et miljø med faciliterede samtaler, så der er tid til læring, refleksion og til at tænke højt.
E-learning og opgaveskrivning: Samarbejde og sparring med ligesindede, som også ønsker forbedringer i det daglige arbejde.
Vi arbejder med ”før, under og efter” kursusdagen, så du får træning og mental ind-sporing inden kursusdagen og opsamling samt praksisarbejde med det konkrete tema efter kursusdagen.

Buddy ordning og virksomhedsbesøg, så vi oplever forskellige organisationer og driftsmodeller.
Hvem deltager på Mester disciplinen driftsledelse?
Kurset er for dig, som ønsker at opnå nye færdigheder indenfor driftsledelse, og som har lyst og mod på at arbejde målrettet med disciplinen i både praksis og i teorien. Driftsledelse har relevans på alle niveauer i organisationen. Du kan her se eksempler på, hvem der med fordel kan deltage:

Ledere af driftsteams, -afdelinger og -funktioner, hvor en væsentlig del af driften har karakter af sagsbehandling.
Teamkoordinatorer, souschefer eller medarbejdere med ledelsesansvar i leders fravær.
Medarbejdere i lederudviklingsforløb.
Interne konsulenter, fx Lean-konsulenter.

Det kan være en fordel, at flere fra samme organisation deltager, gerne fra flere forskellige organisatoriske niveauer.
Opbygning og varighed
Kurset består af 4 hovedmoduler, som hver især består af 2 fysiske kursusdage. Hvert modul bliver indledt med korte e-learnings, som forberedelse til kursusgangen og opsamlet ved en hjemmeopgave i egen organisation:

Modul 1: Introduktion til driftsledelse samt ’Procesoverblik og kompetencer’.
Modul 2: ’Planlægning og opfølgning’ samt ’Mål og målinger’.
Modul 3: ’Jobudførelse’ samt ’Problemer og forbedringer’.
Modul 4: ’Motivation’ og Driftslederes adfærd.

Der forventes en halv dags forberedelse inden første modul samt ca. to dages hjemmearbejde mellem modulerne.

Deltagerne sættes sammen i par (buddy-ordning) for at perspektivere driftsledelse som disciplin. Det indgår i kursusforløbet, at hvert par besøger hinanden mellem modul 2 og 3 samt mellem modul 3 og 4.

Underviserne besøger desuden alle deltagere i egen organisation efter endt kursusforløb.

Der udstedes et kursusbevis på baggrund af fremmøde på modulerne, hjemmearbejdet og den afsluttende opgave.
Forventet tidsforbrug
For at få det fulde udbytte af kurset forudsættes aktiv deltagelse og allokering af tid til følgende aktiviteter:

Forberedende e-learnings: ~ ½ dag.
4 x 2 dages moduler: 8 dage.
3 x hjemmeopgaver: 3 dage.
1 afsluttende udviklingsopgave: 2,5 dage.

Datoer
Dato følger.
Pris

Medlemmer af effektivitet.dk: 24.000,- (ekskl. moms).
Ikke-medlemmer: 28.000,- (ekskl. moms).
Rabat: Deltager nr. 3 og 4 fra samme organisation til halv pris (12.000 / 14.000). Kontakt da sekretariatet.

Kontakt effektivitet.dk, hvis I ønsker at få et tilbud på et internt forløb i jeres organisation.
Undervisere
Kurset undervises af mindst to af følgende konsulenter fra Carve Consulting: Sara Drensholt, Anne Katrine Rubæk, Matilde Kjærulff, Peter Jacobssen og Thomas Bøhm Christiansen.
Kursusindhold
Se kursusindholdet her.
COVID-19
Sikkerhed – frem for alt  – dvs. at vi udover sundhedsmyndighedernes retningslinjer har flg. regler:

– Store lokaler – god afstand mellem deltagerne
– Håndspritstationer tilgængelig i alle områder – optimal hygiejne
– Skriveredskaber – sprittes af
– Kontaktpunkter og overflader – rengøres grundigt flere gange om dagen
– Mundbind – til rådig

Aktiviteter Se alt >

Sæt mennesket forrest i implementering af Industry 4.0 er en EFFEKTIVITET.DK/IMPLEMENT INDUSTRY 4.0 WORKSHOP
Industri 4.0 kaldes ”den fjerde industrielle revolution”. Skal vi ændre vores implementeringstilgang fra den evolutionær udvikling, som vi kender fra Lean? Eller skal vi netop anvende Lean tilgangen til at få fremdrift i vores fremtidige udviklingsrejse?
Integrering af nye Industri 4.0 teknologier får datamængder til at vokse eksponentielt. Menneskers evne til hurtigere og hurtigere at transformere disse datamængder til information, viden og derved læring bliver derved essentiel. Kombineres disse optimalt, vil virksomhedernes konkurrencekraft øges markant, fordi eksisterende og nye værdikæder løbende effektiviseres.

Indførelse af Industri 4.0 kræver menneskelige kompetencer. Det uanset om det er automatisering, robotter, 3D print, augmented reality, virtual reality, Big Data eller en skøn blanding af det hele. Opgaven og den store tvivl er ofte, hvordan det gøres.

Lean har lært os om learning by doing, PDCA-cirkler, learning-loops og respekt for mennesker. Vi kan med fordel bringe det med os, når vi starter indførslen af Industri 4.0. For langt de fleste virksomheder er der nemlig ikke tale om en revolution, men en fortsat evolution af måden vi forbedrer os på. At den grundlæggende Lean filosofi tilføres en række nye digitale og Industri 4.0 relaterede værktøjer og dermed muligheder.

Som Lean gjorde for år tilbage, stiller nu Industri 4.0 agendaen nye krav til vores kompetencer. Hele organisationens kompetencer. Derfor er ’sæt mennesket forrest’ dette events omdrejningspunkt.
Udbytte af “Sæt mennesket forrest i implementering af Industry 4.0” 

Hvordan anvender og integrerer vi den evolutionære Lean metode til at indføre I4.0 teknologier?
Hvilket elementer indgår i en klassisk Industry 4.0 transformationsplan?
Hvordan skaber vi infrastrukturen, som skal sikre fremdriften?
Hvordan identificerer vi de kompetencer, som er nødvendige at udvikle og ansætte for fremtiden?
Hvordan ser MIN organisations 100-dags plan ud?

COVID-19
Sikkerhed – frem for alt  – dvs. at vi udover sundhedsmyndighedernes retningslinjer har flg. regler:

– Store lokaler – god afstand mellem deltagerne
– Håndspritstationer tilgængelig – optimal hygiejne
– Kontaktpunkter og overflader – rengøres grundigt
Tid og sted
AFLYST pga. COVID-19.
Pris
Medlemmer af effektivitet.dk: Kr. 495,- ex moms. For ikke-medlemmer kr. 1.450,- ex moms, som inkluderer et medlemskab resten af 2020 (normalpris for et personligt medlemskab er kr. 1.980 ex moms).
Aktivitetskalender
Se effektivitets aktivitetskalenderen her. 

Tilslut dig 2500+ eksperter som dig
Verden udvikler sig hele tiden - her er din chance for at følge med!
“Der bliver mere og mere fokus på Supply Chain, så det er vigtigt, at vi, som Supply Chain specialter, er med til at sikre, at virksomheden træffer de rigtige beslutninger."
Mads Strandløv Nørgaard, Planning Specialist, Dako
“Vi deltagere gav vores bedste input til, hvordan Flügger kunne arbejde videre ud fra de gennemgået cases. Det var et super motiverende, givende netværksmøde."
Charlotte Guldmann, Novo Nordisk
70 års erfaring
+2500 medlemmer
Non-profit forening
Bliv medlem i Effektivitet.dk:

Læs vores persondatapolitik

70 års erfaring
+2500 medlemmer
Non-profit forening
Support: +45 7022 0004