Et ofte overset fokus, som adresserer en af hovedårsagerne bag mange misforståede LEAN implementeringer. Dette gør bogen til en værdifuld lille inspiration for alle ledere, som enten er i gang med eller skal til at implementere LEAN i egen organisation.
Bogen starter med to nærværende eksempler på to meget forskellige kundeoplevelser for to kvinder, som får konstateret brystkræft. Disse eksempler bruger bogen til at sætte fokus på bogens første dilemma, nemlig hvorledes lokalt produktivitetsfokus ofte forringer kundens samlede oplevelse og samtidigt fordyrer leverancen i forhold til, hvis der blev taget udgangspunkt i et kundevendt Flow fokus.
Forfatterne formår i bogen at argumentere solidt for en række vigtige pointer, såsom at LEAN ikke bør være styret af et for snævert værktøjsfokus. I stedet for underbygger forfatterne, at værktøjsanvendelsen skal være styret ud fra en dyb forståelse af de bagvedliggende principper med udgangspunkt i virksomhedens værdier. Denne tilgang er bestemt ikke ny, idet den er taget direkte fra Toyota Production Systems, hvor bogens to velkendte drivende principper kan genfindes i henholdsvis JIT søjlen og Jidoka søjlen. En af forfatterne har da også tilbragt 2 år, som forsker hos Toyota i Japan, og har følgelig en solid indsigt i virkemåden bag Toyotas tilgang. Bogen indeholder også en udmærket diskussion af LEAN som strategi.
Det at bogen tager udgangspunkt i Toyota Production System giver et solidt fundament for bogens uddybninger af de centrale virkemåder og principper. Det er tankevækkende, at bogen ikke bidrager med noget særligt nyt, men alligevel formår at bringe de få vigtige ting i spil på en enkel og nærværende måde, uden at dette går ud over bogens faglige kvalitet og fundering. Dette gør bogen anbefalelsesværdig og hæver den op over mange andre LEAN bøger på markedet.
Bogen har dog også en række mindre begrænsninger, idet fokus på værdi og principniveauet naturligt nok gør diskussionerne overordnede og principielle frem for operationelle og direkte anvendelige. Tilsvarende er bogens servicefokus lidt søgt i form af de ret forenklede eksempler, som ikke klart adresserer de grundlæggende forskelle og udfordringer, som man oplever mellem service og produktion. Således er mange servicemiljøer multiprocesmiljøer, variationer er ofte større og værdiskabende i servicemiljøer, oplevelsesprocesser er ikke produktionsprocesser, og kundens rejse følger ofte ikke en specifik værdistrøm, men bevæger sig ofte på tværs af mange værdistrømme – for bare at nævne et par forskelle. Derfor bør ledere fra serviceindustrien nok også overveje at opsøge kilder fra Service Design litteraturen, når man kaster sig ud i LEAN.
Alt i alt en rigtig god lille bog – som bringer læseren tilbage til den ”rette tænkning”, og derfor klart kan anbefales til alle ledere, som arbejder med LEAN. Personligt påtænker jeg at anvende bogen bredt til ledere, kursister og specialister, når talen falder på LEAN

Om bogen

Forfatterne bag bogen “Dette er LEAN” hedder Per Modig og Pär Åhlström og bogen er oversat til dansk af Kenneth Brinch Jensen fra CBS. Bogen er oprindeligt udkommet på svensk, men er siden oversat til adskillige sprog, og fra 2. maj 2013 nu også på dansk på Rheologica Publishing.