LEAN & SMART Manufacturing Konference 2024

Europa sakker bagud i den globale konkurrence, AI & ChatGPT samt fokus på bæredygtighed er dagsordner, der fylder meget i disse år. Samtidig står danske produktionsvirksomheder over for konkrete udfordringer relateret til behov for kvalificeret arbejdskraft, digitalisering og automatisering i produktionen, samt sikring af bæredygtige værdikæder.

Det er derfor nødvendigt, at dansk konkurrenceevne styrkes gennem procesoptimeringer, nye teknologier og innovation i bred forstand.

LEAN & SMART Manufacturing konferencen 2024 giver inspiration til, hvordan dette kan gøres. Vi har inviteret store og mindre virksomheder, der deler konkrete cases, mens førende eksperter sørger for det store perspektiv.

Dagens program er bygget op omkring tre overordnede temaer: Medarbejdere, ledelse & kompetencerNye muligheder med teknologi; og En grønnere fremtid. Undervejs er der rig mulighed for at netværke og udveksle erfaringer.

Konferencen henvender sig til bestyrelser, direktører, ledere og specialister, der selv eller sammen med sin afdeling ønsker ny viden og inspiration til, hvordan ens virksomhed tackler nogle af fremtidens udfordringer.

Konferencen er arrangeret af DI Produktion, effektivitet.dk og DDV og med støtte fra MADE og Implement Consulting.

 

Program og tilmelding, se her.

 

Værter

effektivitet.dk       MADE       Implement