Bring SDG-erne i spil – de er kommet for at blive FN’s verdensmål, Sustainable Development Goals eller SDG-erne er i fokus, og virksomheder forventes at arbejde aktivt med SDG-ere. Hvis indsatsen planlægges og udføres effektivt, har det positiv virkning på både bundlinjen og samfundsøkonomien.

Målet med kurset – Bring SDG-erne i spil – er deltagerne har forstået motiverne bag SDG-erne, kan se dem i et forretningsmæssigt lys og har konkretiseret, hvordan man kan komme videre med arbejdet i egen virksomhed.

Indhold – Bring SDG-erne i spil

Del I: Verdensmålenes indhold forklares, og vi giver eksempler på, hvordan virksomheder anvender dem i praksis til at opstille formål og mål for deres bæredygtighedsindsatser.

Del II: Motivation og ambition er vigtige elementer i udviklingen af en relevant og effektiv bæredygtighedsindsats. Vi ser nærmere på ledelsens rolle i arbejdet med SDG-erne.

Del III: Metoder og redskaber til at afdække risici og muligheder i forhold til verdensmålene bliver gennemgået. Deltagerne får lejlighed til at kortlægge muligheder og risici i deres værdikæde og til at identificere relevante indsatser og prioritering af dem.

Del IV: Verdensmålene skal leve og integreres i planlægning, daglig praksis og rutiner, hvis de skal skabe resultater. Vi ser på forankring gennem politikker, procedurer, træning og kommunikation, og ved hjælp af dialog og partnerskaber.

Datoer 

Afholdes i København den 24.-25. februar 2021.

Aktivitetskalender

Se effektivitets aktivitetskalenderen her. 

COVID-19

Sikkerhed – frem for alt  – dvs. at vi udover sundhedsmyndighedernes retningslinjer har flg. regler:

– Store lokaler – god afstand mellem deltagerne
– Håndspritstationer tilgængelig i alle områder – optimal hygiejne
 Skriveredskaber – sprittes af
– Kontaktpunkter og overflader – rengøres grundigt flere gange om dagen
 Mundbind – til rådig