Purchasing i Sourcing Operations beskæftiger 63 medarbejdere, der sørger for Novo Nordisks indkøb af råvarer og emballager. Sourcing Operations er en del af divisionen Devices & Supply Chain Management, og indkøbs-spendet per år er et milliardbeløb i danske kroner fordelt på et femcifret antal indkøbsordrer.
”Det er vores opgave at sikre, vi altid har det rette niveau af råvarer og emballager på lager, så vores produktion altid har varerne tilgængelige. Vi arbejder, som der er tradition for i farmaindustrien, med relativt store lagre, fordi vi prioriterer altid at kunne levere til vores kunder. Men vi skal naturligvis også tage hensyn til vores kapitalbinding, så lagerniveauerne skal hele tiden være i balance”, fortæller Malene Gundestrup, der er indkøbschef.
Novo Nordisk har implementeret SAP og SAP’s planlægningsmodel APO (Advanced Planning Optimization) inden for de seneste år. Malene Gundestrup blev ansat som direktør for indkøb efter, SAP-implementeringen var sat i gang, og hun kunne se et behov for, at hendes organisation fik et kompetenceløft, så de bedre kunne anvende og udnytte potentialet i APO-værktøjet. ”APO er et avanceret værktøj, som kræver en del faglighed at kunne forstå og udnytte fuldt ud”, fortæller hun. Hun besluttede derfor at sende 14 indkøbsplanlæggere på kursus i APICS Basics udbudt af foreningen effektivitet.dk.
Kursusforløbet strækker sig over seks måneder og giver deltagerne en grundlæggende forståelse for supply chain management og håndtering af materialeflowet hele vejen fra leverandør til slutkunde. Det inkluderer elementære sammenhænge mellem design, planlægning, eksekvering, overvågning samt kontrol og udgør det første af fem moduler, der tilsammen danner uddannelsen APICS CPIM (Certified in Production and Inventory Management). APICS CPIM er en af de mest udbredte og anerkendte efteruddannelser i supply chain management og bliver udbudt af mere end 300 certificerede udbydere verden over.

Fælles forståelse og sprog

De 14 medarbejdere har meget forskellige faglige og erfaringsmæssige baggrunde. Én medarbejder har en miljøteknisk uddannelse, en anden er bygningsingeniør, en tredje er kontoruddannet med en merkonom i markedsføring, en fjerde har en baggrund inden for matematik og økonomi og en femte er oprindelig uddannet laboratorietekniker. Det er faktisk meget få af de ansatte, der har en supply chain faglig baggrund, selvom de selvfølgelig alle har stor praktisk erfaring med indkøbs- og planlægningsrelaterede opgaver.
”Vi arbejder meget med planlægning af indkøb baseret på demand forecast, som bliver nedbrudt til produktionsordrer og indkøbsordrer. Det er fagligt svært at forstå de grundlæggende principper i planlægningen, og SAP APO er også et kompliceret værktøj, som kræver stor faglighed at forstå og udnytte”, fortæller en af de 14 kursusdeltagere. Hun bliver suppleret af en kollega: ”Novo Nordisks sales & operations planning nedbryder behovene, som vi så modtager og planlægger på basis af. Tidligere modtog jeg bare en masse tal, som jeg arbejdede videre med. I dag forstår jeg bedre, hvordan disse tal er opstået, og jeg kan bedre vurdere, hvor valide de. Er der tegn på slinger i valsen, kan jeg spørge ind til tallene på en måde, som både giver mening for de interessenter, jeg taler med, og som skaber respekt om min faglighed. Det er en stor styrke, som både gør, at jeg kan bidrage til en højere kvalitet i vores indkøbsplanlægning og får større mening i mit arbejdsliv”.
En tredje kursusdeltager fremhæver, at de 14 medarbejdere har fået en fælles forståelse og et fælles sprog på uddannelsen, der gør, at de har et bedre grundlag for at samarbejde og kommunikere.

Krævende træning

Træningen i APICS Basics er ifølge deltagerne krævende. Der er meget læsning og mange øvelser, som skal gennemføres mellem hvert undervisningsmodul. Men det er tydeligt, at deltagerne synes, det er indsatsen værd, og at udbyttet særligt handler om:

  • Teoretisk ramme for det daglige praktiske arbejde.
  • Mere nuanceret og detaljeret forståelse for indkøbsplanlægning og supply chain management.
  • Forståelse for den bredere værdikæde-kontekst, som den operationelle indkøbsplanlægning indgår i.
  • Bedre grundlag for at kommuniker med andre interessenter i værdikæden.
  • Stærkere fagligt grundlag for at udfordre tal, system og processer.
  • Større respekt fra kollegaer i produktion, supply chain, salg, product management etc.
  • Større mening med det daglige arbejde.

Effektivisering af processer og øget service til kunderne

Indkøbschef Malene Gundestrup påpeger, at det er vanskeligt helt præcist at kvantificere gevinsten ved kompetenceløftet, som APICS Basis bidrager med på Sourcing Operations. Hun vurderer, at produktionerne oplever en mere kompetent indkøbsfunktion, der også søger efter optimering på tværs af kæden, som kan bringe lagrene yderligere ned og reducere scrap.
”Det kan altid betale sig at investere i kompetenceudvikling af medarbejderne – det giver værdi til virksomheden, styrker medarbejdernes motivation og øger virksomheds- og markedsværdi. Det har været et klart valg for indkøbsfunktionen at bruge kompetenceløft af medarbejderne til at kunne sikre vores strategi om at være ”Excellent in Inbound Supply Management”, fortæller Malene Gundestrup.

Dokument2

Fakta om APICS Basics of Supply Chain Management

Basics of Supply Chain Management kan tages som et fritstående kursus, men er samtidig det første modul i uddannelsen APICS/CPIM (Certified in Production and Inventory Management). APICS Basics kursus beskriver de grundlæggende definitioner og koncepter for styring af materialer gennem forsyningskæden og gennemgår sammenhængene mellem de væsentligste aktiviteter, der foregår fra leverandør til kunde. Kurset beskriver forskellige produktionssystemer, forecasting, planlægning, indkøb, lagerstyring, distribution, kvalitet, lean og flaskehalsstyring. Kurset giver deltagere en elementær forståelse for supply chain management samt internationalt anerkendt terminologi og sprog for at kunne kommunikere præcist og målrettet omkring produktion og logistik i egen virksomhed og i samarbejde med leverandører og kunder. Kurset kan afsluttes med eksamen, som giver certifikat fra APICS.
APICS’ CPIM-uddannelse består af fem moduler, hvor de næste fire handler om Master Planning of Resources, Detailed Scheduling and Planning, Execution and Control of Operations samt Strategic Management of Resources.
Se datoerne for de kommende kurser på side 31.

Malene Gundestrup

Director, Purchasing at Novo Nordisk A/S
Malene Gundestrup har mange års ledererfaring indenfor supply chain i bl.a. Pharma og Biotek. Gennem sin
karriere har Malene været meget optaget af optimeringer og globalisering af Supply Chains, og har haft stort
fokus på konstant kompetenceudvikling af medarbejderne for at sikre, at kompetencerne matcher de konstant
ændrede krav i de globale forsyningskæder.