Emissioner fra værdikæden tegner sig for størstedelen af virksomhedernes samlede drivhusgasudledning. At reducere disse emissioner er derfor helt afgørende for at reducere det samlede klimaaftryk. På trods af dette måler kun en tredjedel af de danske virksomheder udledninger fra værdikæden, viser en ny undersøgelse foretaget af Norstat på vegne af Optilon. Og samlet set undervurderer nordiske virksomheder mængden af emissioner, der kommer fra værdikæden, og stiller for lave krav til deres leverandører.

Norstat er bestilt af Optilon til at undersøge, hvor langt nordiske virksomheder i fire forskellige sektorer er kommet i at måle og reducere udledninger fra både deres egen drift og værdikæden. Resultaterne præsenteres i den nye rapport, Nordic State of Supply Chain Sustainability.

Undersøgelsen viser, at et flertal (64 procent) af de danske virksomheder har sat mål for at eliminere emissioner fra deres egen drift, hvilket er mere end det nordiske gennemsnit. Danmark udmærker sig også, når det kommer til andelen af virksomheder, der arbejder med initiativer til at reducere mængden af udledninger fra værdikæden. Omkring 8 ud af 10 danske virksomheder arbejder med en eller anden form for initiativ knyttet til dette.

Men på trods af ambitiøse mål og tiltag angiver mindre end en tredjedel (32 procent) af danske virksomheder, at de måler alle tre Scopes of emissions. Og når andelen af udledninger fra værdikæden skal estimeres, ender tallet på cirka 80 procent af virksomhedens samlede udledning – hvilket er over UN’s estimat på omkring 70%.[1] Små og mellemstore virksomheder på tværs af Norden undervurderer i højeste grad udledningen fra værdikæden til kun 47 procent. Det indikerer, at der er et stort vidensgab i forhold til måling af udledninger, samt et uudnyttet potentiale for at reducere udledningen uden for egen drift.

  • Indsamling af nøjagtige og pålidelige emissionsdata fra værdikæden er kompleks og kræver tæt samarbejde med leverandører og partnere på alle niveauer. Men det er her størstedelen af alle emissioner findes. For at bekæmpe klimaforandringerne og nå 1,5 graders mål skal alle virksomheder reducere deres udledninger både fra deres egen drift og fra værdikæden. Og ved at optimere værdikæden kan virksomheder opnå store miljøgevinster, siger Alis Hinrichsen, ekspert i bæredygtighed i Supply Chain hos Optilon.

Danske virksomheder, der ikke måler og indberetter udledninger fra værdikæden, oplyser, at det skyldes mangel på tid og viden, og at det er for dyrt.

Ser man på gennemsnittet i de nordiske lande, viser undersøgelsen, at mere end 4 ud af 5 virksomheder har sat sig bæredygtighedsmål, som de arbejder hen imod. Det er dog kun omkring halvdelen, der har sat sig mål for at eliminere emissioner fra driften. Et flertal af dem, der sætter et mål for dette, planlægger at nå målene inden for ti år.

Større virksomheder har i højere grad emissionsmål end små og mellemstore (61 percent mod 49 percent). Men de mindre virksomheder har generelt mere ambitiøse tidsplaner for, hvornår de planlægger at nå målene.

Nøgletal fra undersøgelsen:

  • Fire ud af fem danske virksomheder arbejder hen imod et bæredygtighedsmål.
  • Omkring 64 procent af de danske virksomheder har sat sig et mål om at eliminere udledningen af drivhusgasser, og blandt disse planlægger fire ud af fem at nå målet inden for ti år.
  • Cirka hver tredje danske virksomhed måler og indberetter emissioner fra alle tre Scopes (scopes 1, 2 og 3), mens hver fjerde ikke måler nogen emissioner overhovedet.
  • Danske virksomheder vurderer i gennemsnit, at emissioner fra værdikæden ( Scope 3) udgør 80 procent af deres samlede emissioner
  • 3 ud af 4 danske virksomheder arbejder med initiativer til at reducere Green House Gas emissioner fra deres værdikæde, hvilket er på højde med det Nordiske gennemsnit.
  • Cirka hver tredje danske virksomhed (34 procent) kræver, at leverandørerne skal reducere udledningen af drivhusgasser, hvilket er en anelse lavere end det Nordiske gennemsnit.
  • Store virksomheder i Norden sætter mål for at eliminere emissioner i højere grad end små og mellemstore (61 percent mod 49 percent), mens små og mellemstore virksomheder sætter mere ambitiøse tidsrammer for, hvornår de planlægger at nå målene.
  • Store virksomheder i Norden er bedre end små og mellemstore virksomheder til at måle og rapportere emissioner fra alle tre Scopes (41 percent mod 25 percent).

Om Optilon: Optilon fokuserer på at hjælpe sine kunder med at bruge ressourcerne, hvor de gavner mest. Optilon kombinerer verdensførende teknologi med nordisk ekspertise inden for Supply Chain. Optilon blev grundlagt i 2005 og opererer i dag i hele Norden med kontorer i Sverige, Danmark og Finland.

Sådan er undersøgelsen gennemført: Undersøgelsen er foretaget af Norstat på vegne af Optilon i perioden maj – juni 2022. I alt er 400 nordiske virksomheder blevet interviewet, heraf 100 hver i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Undersøgelsen omfattede små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder inden for dagligvare-, detail-, engros- og fremstillingssektoren. De interviewede, der deltog, arbejder enten med Supply Chain – eller bæredygtighedsrelaterede problemer.

Download selv et eksemplar af undersøgelsen lige her: https://optilon.com/resource/the-nordic-state-of-supply-chain-sustainability-2022/ – den er gratis at downloade

Kom og vær med på konferencen: Re-imagining the Supply Chain
Den 8. September afvikler Optilon, lige som tidligere år, en online Supply Chain konference. Onlinekonferencen er for alle virksomheds ledere men især dem der arbejder indenfor Supply Chain feltet. I år er temaet: re-imagining the Supply Chain. Der vil være mulighed for at finde inspiration indenfor: bæredygtighed, digitalisering, data-drevne Supply Chains og disruption.

Man vil kunne finde svar på spørgsmål som: Hvorfor er det nødvendigt at ”disrupte” vores nuværende måde at leve, arbejde og være på? Hvordan kan man bedre udnytte data til at skabe konkurrencefordele med? Hvordan kan man engagere sine medarbejdere i den bæredygtige agenda og skabe fremdrift? Hvorfor er det vigtigt at samarbejde med det bredere økosystem?

Registrer din deltagelse i konferencen her: https://optilon.com/event/optilon-scc-2022-supply-chain-re-imagined/

[1] FN’s Global Compact