Jeg vil ikke være den rette til at referere konferencen eller til at fremtrække de væsentligste pointer og konklusioner fra de mange indlæg i ugen. Jeg vil derfor nøjes med at nævne en enkelt ting, som nok var mit væsentligste, personlige udbytte af de to dage, hvor jeg havde mulighed for at være med.
Jeg har i adskillige år haft lejlighed til at arbejde med lean i praksis. Jeg har været med til at omlægge både produktion og produktudvikling til at arbejde efter lean principperne, og jeg har arbejdet med daglig ledelse i en lean organisation. De løbende forbedringer, som er en central del af lean, er blevet realiseret fortrinsvis gennem afholdelse af kaizen events, også kaldet Blitz Kaizens.

Forbedringer gennem Kaizen Events

Når en proces skal forbedres, eller et problem skal løses, så bruger en gruppe medarbejdere 2-5 dage fuldtids på at realisere det. Kaizen eventen er forinden forberedt, og der er sat mål op, der er tilstrækkelig ambitiøst til at man tvinges til at arbejde med ændringer i processer eller arbejdsmetoder. Dermed undgås, at man løser opgaven ved at løbe stærkere. Sådanne løsninger har en kedelig tendens til at have en meget kortvarig effekt. I løbet af de 2-5 dage bliver deltagerne undervist i relevante lean værktøjer til løsning af opgaven. Derefter kortlægges den proces, der skal arbejdes med, hvor alle deltagerne går gemba. Det kortlagte procesflow, eller værdistrømmen, kan så anvendes som grundlag for en analyse af, hvor der er spild, og dermed er vejen åben for en brainstorming om fjernelse af spild og ændring af metoder. Ved slutningen af eventen præsenterer deltagerne resultatet af deres anstrengelser for ledelse og kolleger, og oplevelsen har været, at det meget ofte er utrolige resultater, som kan opnås gennem få dages kaizen event.
Disse events har jeg oplevet som mange gange mere effektive, end den traditionelle metode med oprettelse af et projekt, som har en kedelig tendens til at køre over uger og måneder, hvor det konstant bliver nedprioriteret i konkurrence med arbejdet med den daglige drift.

TWI hjælper med de små, daglige forbedringer

På TWI Summit fik jeg for første gang en meget konkret opskrift på, hvordan man træner i – og gennemfører – ægte løbende forbedringer, altså hyppige, små forbedringer, tæt forbundet med den daglige drift. Simple analyseværktøjer, hvor processer splittes op i delelementer, og hvor hvert element gennemgås: Kan det fjernes fordi det ved nøjere granskning viser sig at være unødvendigt? Kan det med fordel flyttes eller kombineres med en anden aktivitet? Ville det bedre kunne udføres af en anden´? Og til slut: Kan metoden forenkles? Det er en systematik, som kan udføres af enhver, uden store teoretiske forudsætninger, og en systematik, som giver et stærkt grundlag for den kreative del af forbedringsprocessen: at skabe en bedre proces.

Stil spørgsmålstegn ved det vedtagne

Men en grundlæggende forudsætning for, at en sådan analyse kommer i gang, er at alle vænner sig til i det daglige arbejde at stille spørgsmålstegn ved vedtagne processer og metoder, og ikke acceptere et argument som: ”Sådan har vi altid gjort her, og det kan der ikke ændres ved”. En af deltagerne bidrog med at fortælle om et eksperiment, som skulle have fundet sted engang i 1960’erne, og som blandt andet er beskrevet i 2011 i en blog af Michael Michalko (MM). Her er Michaels beskrivelse af eksperimentet:
What Monkeys Can Teach Us About Human Behavior.
This human behavior of not challenging assumptions reminds me of an experiment psychologists performed years ago. They started with a cage containing five monkeys. Inside the cage, they hung a banana on a string with a set of stairs placed under it. Before long, a monkey went to the stairs and started to climb towards the banana. As soon as he started up the stairs, the psychologists sprayed all of the other monkeys with ice cold water. After a while, another monkey made an attempt to obtain the banana. As soon as his foot touched the stairs, all of the other monkeys were sprayed with ice cold water. It’s wasn’t long before all of the other monkeys would physically prevent any monkey from climbing the stairs. Now, the psychologists shut off the cold water, removed one monkey from the cage and replaced it with a new one. The new monkey saw the banana and started to climb the stairs. To his surprise and horror, all of the other monkeys attacked him. After another attempt and attack, he discovered that if he tried to climb the stairs, he would be assaulted. Next they removed another of the original five monkeys and replaced it with a new one. The newcomer went to the stairs and was attacked. The previous newcomer took part in the punishment with enthusiasm! Likewise, they replaced a third original monkey with a new one, then a fourth, then the fifth. Every time the newest monkey tried to climb the stairs, he was attacked. The monkeys had no idea why they were not permitted to climb the stairs or why they were beating any monkey that tried. After replacing all the original monkeys, none of the remaining monkeys had ever been sprayed with cold water. Nevertheless, no monkey ever again approached the stairs to try for the banana. Why not? Because as far as they know that’s the way it’s always been around here.” MM then concludes: ”People sometimes do the same in the workplace. How many times have you heard ”It has always been done this way. Don’t mess with what works.” Instead of challenging these assumptions, many of us, like the monkeys, simply keep reproducing what has been done before. It’s the easiest thing to do.”

Efterskrift

Til beroligelse for de af læserne, som måtte have fået medfølelse med de stakkels aber I eksperimentet, kan jeg røbe, at den forsker, som har viderebragt historien via nettet (se nedenstående reference) betvivler, at det beskrevne eksperiment faktisk har fundet sted. Uden i øvrigt at sætte lighedstegn mellem abers og menneskers adfærd, så kunne jeg dog godt genkende noget fra mig selv i den historie.

Ref.: Dario Maestripieri Ph.D. Games Primates Play. What Monkeys Can Teach Us About Human Behavior: From Facts to Fiction. When creativity crosses the line. Blog posted March 20, 2012.

TWI Workshop – Hvorfor og hvordan?

Den 13.-15. april afholder effektivitet.dk en TWI Workshop

Formålet med workshoppen er at give deltagerne kendskab til TWI Programmerne, og hvordan man kommer i gang med en implementering heraf.

Kurset er bygget op omkring en blanding af teori og praksis, hvor der også er plads til at deltagerne arbejder med forbederelsen af egen TWI Implementering i eget firma. Kurset vil være struktureret op omkring de 7 trin for en TWI Implementering, hvor der vil være fokus på en TWI JI og JR implementering. Der vil også blive lavet praktiske øvelser med disse 2 TWI programmer.

Workshoppen henvender sig hovedsageligt til programledere, ledere, træningsansvarlige, interne HR konsulenter og interne Lean konsulenter.

Det er en forudsætning at deltageren har interesse i implementering af TWI Supervisoren, organisationen og samtidig gerne vil have en forståelse af, hvad det kræver af organisationen at sikre en drift og udvikling heraf.

Dato & sted
Dato: Den 13. april kl. 12-16, den 14. april kl. 8-16 og den 15. april kl. 8-12.
Sted: København
Pris: Kr. 9.000,00 ekskl. moms