Ved ramp-up af nye produkter starter virksomheden den kommercielle produktion med lavt styktal eller volumen, og efterhånden som organisationen får tillid til dens egen (og dens leverandørers) evne til at udføre produktionen tilfredsstillende, øges volumen. Ved afslutningen af ramp-up fasen skal produktionssystemet kunne opfylde de opstillede mål for produktionsmængde, omkostninger og kvalitet. Ramp-up indeholder en modning af produktionsteknologi og en træning af personale. Når ramp-up fasen kan afsluttes, overdrages projektet fra produktudviklingen til produktionen. Nogle virksomheder har specialiseret sig i produktion med lavt volumen, efter et Engineer to Order (ETO) eller Make to Order (MTO) set-up, og de har job shop processer, hvor både Lean og Agile værktøjer nemt kan anvendes til procesoptimering.
En rigtig opsætning af ramp-up processen kan medføre store omkostnings- og tidsbesparelser. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan centrale elementer i en vellykket ramp-up hænger sammen. Ramp-up processen er en kompleks, kostbar og risikabel fase i produktets livscyklus, som normalt kræver specielle værktøjer og en speciel organisation, som kan håndtere det. Struktur og styring af ramp-up processen er ligeledes af stor betydning for mange produktudviklingsprojekter, især når den skal gennemføres på tværs af landegrænser.
Lean har efterhånden været almindeligt brugt igennem mange år på gentagne og forudsigelige processer, men principperne og tænkningen omkring Lean, anvendt på ramp-up processen, har kun været udforsket i meget begrænset omfang (Christensen, 2018). Lean lanceringsstrategi for en ny produktudviklingsproces kan realiseres ved implementering af responsbaseret logistik. Forskningen giver et vigtigt input til anvendelse af Lean i mindre forudsigelige miljøer, og det kan udvides til også at kunne anvendes i produktionsfasen. (Rymaszewska, Christensen og Karlsson, 2015).
For at udvide anvendelse af Lean skal ikke kun de ovenfor nævnte begreber indføres. Der skal udvikles en konkret ramme, der giver indblik i, hvordan organisationen i ramp-up processen kan opnå hurtigere markedsføring af produktet og øget produktionsoutput og omsætning.
Nogle aspekter af Lean tænkningen kan let anvendes i ramp-up fasen. Det gælder reduktion af spild og procesvariationer, standardisering af processer, sikring af en bredere sammenhæng til forsyningskæder, og indbygning af de menneskelige faktorer i processerne.
Gennem årene har vi set tre tendenser i Lean. Det startede med japanske produktionsmetoder og interesse for høj kvalitet, og det udviklede sig til et utal af bøger og tidsskrifter, der fremhævede idéen om ’Flow’ – hvilket betyder, at organisationen arbejder mod et fælles mål og gennemfører løbende forbedringer.
Lean værktøjer og teknikker såsom just in time (JIT), total kvalitetsstyring (TQM), og håndtering af begrænsninger kan også anvendes på proces ramp-up.

Inden for hvilke rammer kan Lean anvendes i Ramp-up processen?

Kvalitet: En vigtig faktor for produktets ”marked-parathed” er opnåelse af det ønskede kvalitetsniveau for det nye produkt, så ønsket om en hurtig produktlancering ikke kompromitterer kvaliteten. Det kan opnås ved at skabe et produktionsmiljø med løbende forbedringer. Produktionsmedarbejdere skal tilskyndes til aktivt at foreslå forskellige eksperimenter for at reducere variationer i produktionsprocesserne, som kan forårsage afvigelser i produktets ydeevne.
Tid: Forøgelse af arbejdstempoet for at forkorte cyklus-tider og reduktion af tidsbuffere under ramp-up-processen øger sandsynligheden for menneskelige og maskinelle fejl. At opnå de samme eller bedre resultater på mindre tid er en del af kernen i Lean tænkningen. Det skal ske ved eliminering af unødvendige aktiviteter og gennem fokus på at skabe og levere værdi til kunder.
Kommunikation: Manglende kommunikation er en af de centrale årsager til fiasko i ramp-up processen. Standardisering af kommunikations- og informationsstrømme ved hjælp af Lean teknikker som for eksempel Obeya møder kan sammen med en ændret organisationsstruktur overvinde hindringer for en god kommunikation.
Supply Chain: En vellykket anvendelse af Lean i Ramp-up processen kan i visse tilfælde være afhængig af, hvordan en Supply Chain fungerer i sin helhed. Implementering af Lean værktøjer til ramp-up kan resultere i øget bevidsthed hos medarbejderne om deres roller i forsyningskæden. Derfor skal lederne sikre sig, at ’Leanhed’ er udbredt til hele forsyningskæden, inden produktionen igangsættes i fuld skala.
Roller / Ansvar / Empowerment: En effektiv ramp-up kan opnås ved at delegere ansvar for beslutninger ud til dem, som skal gennemføre produktionen. Det forøger hastigheden i beslutningsprocessen. Lean implementering sker på produktionsgulvet, og træning af medarbejderne på produktionslinjen skal sikre, at de kan træffe de nødvendige beslutninger.
Produktspecifikationer: En effektiv ramp-up kan opnås ved brug af standardiserede dokumenter til produktspecifikationer og arbejdsinstruktioner. Standardiseringen skal være en læringsproces, som skaber løbende forbedringer og konstant eliminering af variationer og afvigelser.
Bottlenecks: Flaskehalse i processer har negativ indflydelse på effektiviteten af Ramp-up processen, og de er samtidig svære at forudsige. Lean sigter på at eliminere flaskehalse og sikrer et hurtigt og jævnt flow med god udnyttelse af ressourcer. Det opnås ved systematisk identifikation af spildrelaterede aktiviteter og derefter eliminering af dem.
Stærke bånd mellem Lean og kvalitet indebærer, at anvendelsen af Lean værktøjer og teknikker til produktionens ramp-up har konsekvenser for kvalitetsstyringen. Manglende fokus på kvalitetsproblemerne inden igangsættelse af fuldskala produktion kan medføre, at ramp-up udvikler sig til en accelererende serie af brandslukninger.
Tidlig implementering af kvalitetsstyringsværktøjer kan ikke blot bidrage til at sikre effektiviteten af ramp-up processen, men det kan også skabe øget værdi for kunderne og for virksomheden. Kundernes værdiskabelse kommer fra organisationens evne til at forstå kundens opfattelse af værdi. Det kan være den værdi, som er indbygget i det fysiske produkt eller i de tilhørende tjenesteydelser, der kan skabe konkurrencefordele. Produkter, der når de opstillede kvalitetsmål på kort tid, bidrager til værdiskabelse i virksomheden ved at sikre, at ramp-up fasen udføres hurtigt og ved tidlig identifikation og eliminering af kvalitetsrelaterede flaskehalse.
Hvis produktlanceringsmål skal indfries, må ledelsen fokusere på at organisere ramp-up aktiviteterne, Det gøres ikke ved kun at opstille milepæle i en projektplan. Det skal også indbefatte en grundig gennemgang af hele ramp-up processen og ofte også en omorganisering af de komplekse aktiviteter, som er karakteristiske for denne kritiske fase i et produkts livscyklus.

Referencer

Christensen, Irene. (2018). New Product Fumbles – Organizing for the Ramp-up process.
Christensen, Irene, & Rymaszewska, Anna. (2016). Lean Application to Manufacturing Ramp-Up: A Conceptual Approach. Quality Management Journal, 23(1), 45–54.
Rymaszewska, Anna, Irene Christensen, and Christer Karlsson. (2015). Competitive manufacturing dynamics: An exploratory study of ramp-up processes. International Annual EurOMA Conference, Neuchatel, Switzerland.

Forfatter: Irene Christensen

Irene Christensen er Ph.D. fra Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS. Hendes arbejdsområder omfatter innovation og operations strategi og ledelse, Ramp-Up optimering og produktivitetsstyring. Hun har stor erfaring med at styre højtuddannede teams og komplekse projekter og har internationale ledererfaring. Hun taler flydende på dansk, engelsk, arabisk og fransk og arbejder som selvstændig konsulent inden for ovennævnte områder.